Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.5.2 Sun, 16 Dec 2018 21:39:01 +0100 Hemvändarmingel för pedagoger torsdag 27 december Sun, 16 Dec 2018 21:39:01 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/hemvandarmingelforpedagogertorsdag27december.5.7fe63b51167480329f311a91.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/hemvandarmingelforpedagogertorsdag27december.5.7fe63b51167480329f311a91.html Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 Pojkar klättrar i studieresultat Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 Umeå bland bästa skolkommunerna i årlig ranking Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 Ida-Mari Bengtsson, årets lärare i fritidshem Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 Kommunen tar över efter förskolan Visionen Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html Mon, 25 Jun 2018 07:30:08 +0200 Nu startar bygget av nya Haga förskola Mon, 25 Jun 2018 07:30:08 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nustartarbyggetavnyahagaforskola.5.2f3b9b65163c294d4d312e02.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nustartarbyggetavnyahagaforskola.5.2f3b9b65163c294d4d312e02.html Thu, 22 Mar 2018 15:57:22 +0100 Dragonskolans elever vinnare av årets UF Västerbotten Thu, 22 Mar 2018 15:57:22 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/dragonskolanselevervinnareavaretsufvasterbotten.5.682b00ae16206de0947f568.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/dragonskolanselevervinnareavaretsufvasterbotten.5.682b00ae16206de0947f568.html Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 Nya regler för önskemål om förskoleplats Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyareglerforonskemalomforskoleplats.5.15a781ed161b2f776ae3501.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyareglerforonskemalomforskoleplats.5.15a781ed161b2f776ae3501.html Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 Plusresultat och minskad sjukfrånvaro inom gymnasieskolan Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/plusresultatochminskadsjukfranvaroinomgymnasieskolan.5.7ded4627160763b8b4825040.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/plusresultatochminskadsjukfranvaroinomgymnasieskolan.5.7ded4627160763b8b4825040.html Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 Toppresultat för Umeås elever Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/toppresultatforumeaselever.5.2906939d15f7bd6b2bb2d9ea.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/toppresultatforumeaselever.5.2906939d15f7bd6b2bb2d9ea.html