Startsida Umeå kommun

Blanketter

Ansökan grundskola och skolbarnsomsorg

Uppsägning av plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Ansökan barnomsorg

Anmälan föräldraledighet ålder 1–5 år

Avtal/Uppsägning För delad barnomsorgsavgift vid gemensam vårdnad

Inkomstuppgift

Schema för vistelsetid Förskola och Familjedaghem

Ansökan barnomsorg på obekväm tid inklusive schema för vistelsetid

Utökning av vistelsetid under föräldraledighet

Information om skolans dataregister

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Kontakt (PUL)

Kjell Högström
PUL-ansvarig
Utbildningskontoret
090-16 26 60
kjell.hogstrom@umea.se

Problem att öppna pdf?

Det kan bero på en rad olika faktorer. Exempelvis om du har "popup-blockering" inställt på din dator, gamla versioner av Adobe reader eller din dators operativsystem.

Ring Utbildningskontorets reception så skickar vi en utskift av blanketten du önskar per post: 090-16 12 20.

Sidan har granskats 2018-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/ blankett

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.