Startsida Umeå kommun

Mobbning och kränkande behandling

Alla ska känna sig trygga i skolan – det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Vad är en kränkning, trakasserier och mobbning?

Gemensamt för dessa tre begrepp är att det handlar om att någon känner sig ledsen och kränkt.

Kränkningar kan vara:

  • Fysiskt (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar med mera.)
  • Verbalt (hot, svordomar, elaka ryktesspridningar, öknamn med mera.)
  • Psykosocialt (utfrysning, grimaser, blickar med mera.)
  • Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbplatser med mera.)

– Mobbning är när kränkningar upprepas och det pågår över tid.

– Trakasserier är när kränkningarna har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är: Sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller uttryck, ålder och kön.

Om du blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att skolan eller förskolan får kännedom om att det sker kränkningar.

Prata antingen med pedagog/mentor, rektor/förskolechef, skolsköterska, kurator på förskolan/skolan eller föräldrarna som i sin tur tar kontakt med förskolan/skolan. Alla som jobbar i skolan har en skyldighet att hjälpa till att få stopp på kränkningar, deras jobb är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning de ska ha.

Din förskola/skola ska ha en likabehandlingsplan för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Den ska beskriva hur det metodiska arbetet ser ut för att främja likabehandling, förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier. Denna plan ska vara framtagen i samarbete med barn och elever samt informerats till alla föräldrar. I planen kan man läsa vad skolan/förskolan tänker arbeta med under året samt hur de agerar när någon blivit kränkt eller kränker andra.


Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Förskolor och skolor (oavsett huvudman)

Elevhälsa inom kommunen

Elevhälsa inom fristående enheter, se enhetens webbplats.

Ungdomshälsan

Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.