Startsida Umeå kommun
Bild på Järnvägstorget

Järnvägstorget

Järnvägstorget

I november 2013 var arbetet med Järnvägstorget klart.

Umeå kommun och Trafikverket har byggt om stationsområdet Umeå Central. En ny gång- och cykeltunnel mellan Järnvägstorget och Haga invigdes i november 2012.

Läs mer om Umeå Central.

Tunnelen som stadsdelsförbindelse

Tunneln fungerar som en ny stadsdelsförbindelse mellan Haga och centrala Umeå. Den utgör också förbindelsen med järnvägsperrongerna vid Umeå Central. På sidan närmast busstationen och Bågenhuset står nu en stödmur. På andra sidan rampen byggs så kallade gradänger, (trappstegsavsatser), på västra halvan av Järnvägstorget upp mot skulpturen Grön eld. Avsatserna kommer bland annat att användas som cykelparkeringar.

Läs mer om Sara Lidman-tunneln

Eventuellt nytt resecentrum

Bussarna och busstationen blir kvar på samma plats som idag tillsvidare. Det finns planer på att flytta över busstationen till samma sida av Järnvägsallén som järnvägen. Umeå kommun och Jernhusen har dock inte kommit överens om en gemensam lösning ännu.

Trafikljus och övergångar

Det finns trafikljus vid två övergångsställen längs Järnvägsallén. Det behövs  övergångar i plan för att människor ska kunna passera mellan perrongerna och busstationen och mellan parkeringarna öster om stationshuset och Järnvägstorget.

Det finns planer på att i framtiden flytta busstationen norr om Järnvägsalleén och då kan övergångarna kanske omprövas. Trafikljus kommer i vilket fall som helst att behövas för biltrafiken in och ut längs Bågenhusen.

Kontakt

Gunnar Teglund
Projektledare
070-557 14 57
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.