Miljöskjutsen

Ideella föreningar kan söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under 2017 och 2018. Det här bidraget kallas för miljöskjutsen. Fram till 15 oktober finns fem miljöskjutsar att söka hos Umeå kommuns föreningsbyrå.  

Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå. 

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Green Umeå i samråd med föreningsbyrån. De som får en miljöskjuts meddelas i slutet av oktober. Även under 2018 planeras för miljöskjutsar för aktiveteter som ska ske under sommaren/hösten 2018. 

Kriterierna för att få en miljöskjuts 

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. 

Stödet ges till projekt som: 

 Mer att tänka på:

  • Ansvarig för projektet behöver vara 18 år eller äldre.
  • Projekt ska vara alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer.
  • Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet.
  • Projekten redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävs.
  • Stödet söks via blankett för projektbidrag där ”Miljöskjuts” som inriktning väljs.

Blanketter och mer info om bland annat bidragstyper

 

 

 

 

Logotyp de globala målen

Mer om...

Globala målen
globalamalen.se

Nationella målen
sverigesmiljomal.se

Följ föreningsbyrån
Facebook

Kontakt

Jennie Jonsén
Handläggare för miljöskjutsen Föreningsbyrån Umeå kommun 090-16 21 45, 072-266 16 21,
jennie.jonsen@umea.se


Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 26, 070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se


Sidan uppdaterad: 2017-11-02