Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.4 Vem ska få kommunens miljöpris? Mon, 30 Oct 2017 13:23:34 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vemskafakommunensmiljopris.5.354dcef515f55a6fd37555b.html Kommer Ön att bli Umeås Manhattan? Mon, 23 Oct 2017 15:50:38 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/kommeronattbliumeasmanhattan.5.72f2f1fb15f2e133b936207.html Ny förskola färdigbyggd väst på stan Fri, 13 Oct 2017 14:31:46 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyforskolafardigbyggdvastpastan.5.7408948a15e01c227743b99c.html Utbildning om elbilar och elbilsladdning Wed, 11 Oct 2017 11:26:06 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/utbildningomelbilarochelbilsladdning.5.7408948a15e01c2277439313.html Grusplan ersätts när ny förskola byggs på Berghem Thu, 28 Sep 2017 18:03:45 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/grusplanersattsnarnyforskolabyggspaberghem.5.7408948a15e01c227742bf06.html Fånga solen och producera din egen el Thu, 17 Aug 2017 09:00:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/fangasolenochproduceradinegenel.5.362e137f15cea9ed55728ed1.html Elevers tankar om Sävars framtid samlade Fri, 30 Jun 2017 14:03:09 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/eleverstankaromsavarsframtidsamlade.5.362e137f15cea9ed5572c9f.html Ja till att sälja 1 601 lägenheter Tue, 20 Jun 2017 07:42:43 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html Gammal lekutrustning tas bort i Böleängsparken Fri, 09 Jun 2017 15:23:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/gammallekutrustningtasbortiboleangsparken.5.5a6679b115c2d1fa6af13426.html Klart med kafé till orangeribyggnaden på Rådhustorget Wed, 31 May 2017 15:57:26 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/klartmedkafetillorangeribyggnadenparadhustorget.5.773be5d415c187fc40de3e1.html