Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.3.1 21 nya småhustomter i Hörnefors Fri, 19 Jan 2018 14:44:38 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/21nyasmahustomterihornefors.5.257cef5f16104fa0b401e84.html Lokal utveckling på Umeå landsbygd tillsammans Fri, 19 Jan 2018 12:46:37 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/lokalutvecklingpaumealandsbygdtillsammans.5.257cef5f16104fa0b401df8.html Värme och ljus i Döbelns park Fri, 19 Jan 2018 11:20:40 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/varmeochljusidobelnspark.5.257cef5f16104fa0b401cb5.html Fråga om bygglov i kommunhörnan Mon, 15 Jan 2018 07:46:04 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/fragaombygglovikommunhornan.5.272fd09216066c468d51e04b.html Ny förskola byggs öst på stan Fri, 12 Jan 2018 09:00:01 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyforskolabyggsostpastan.5.7ded4627160763b8b4816c24.html Tyck till om hållbar landsbygdsutveckling Fri, 24 Nov 2017 10:23:42 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tycktillomhallbarlandsbygdsutveckling.5.2906939d15f7bd6b2bb1744a.html Kommer Ön att bli Umeås Manhattan? Mon, 23 Oct 2017 15:50:38 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/kommeronattbliumeasmanhattan.5.72f2f1fb15f2e133b936207.html Ny förskola färdigbyggd väst på stan Fri, 13 Oct 2017 14:31:46 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyforskolafardigbyggdvastpastan.5.7408948a15e01c227743b99c.html Utbildning om elbilar och elbilsladdning Wed, 11 Oct 2017 11:26:06 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/utbildningomelbilarochelbilsladdning.5.7408948a15e01c2277439313.html Fånga solen och producera din egen el Thu, 17 Aug 2017 09:00:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/fangasolenochproduceradinegenel.5.362e137f15cea9ed55728ed1.html