Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.1 Bygglov på utbildning Tue, 21 Mar 2017 10:12:19 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/bygglovpautbildning.5.4e2b5d8015aa7ddecb0e8dc.html Öppet möte om landsbygdens utveckling Fri, 17 Mar 2017 14:01:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/oppetmoteomlandsbygdensutveckling.5.4e2b5d8015aa7ddecb03709.html Bostaden – hela Umeås bostadsbolag Thu, 16 Mar 2017 08:48:17 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/bostadenhelaumeasbostadsbolag.5.bbe8f6615aa7d6e9b768e0.html Två broar i Hörnefors får namn Wed, 15 Mar 2017 16:33:11 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tvabroarihorneforsfarnamn.5.4e2b5d8015aa7ddecb08b9d.html Planer för flerbostadshus med restaurang i Ersmark Wed, 15 Mar 2017 16:25:16 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planerforflerbostadshusmedrestaurangiersmark.5.4e2b5d8015aa7ddecb08b0b.html Detaljplan för södra Ön till kommunfullmäktige Wed, 15 Mar 2017 15:58:51 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforsodraontillkommunfullmaktige.5.4e2b5d8015aa7ddecb08a87.html Resultat av luftmätningar 2016 Thu, 23 Feb 2017 16:16:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/resultatavluftmatningar2016.5.6f7b30ce15a38eb4e00b6ae.html Norrlandsoperan byggs ut Mon, 20 Feb 2017 08:15:02 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/norrlandsoperanbyggsut.5.616272f115a38e1541f486d.html Två vinner pris för bästa idéer att rena luft Thu, 16 Feb 2017 16:31:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tvavinnerprisforbastaideerattrenaluft.5.6f7b30ce15a38eb4e00393a.html Bygglov för ny kyrka och bostäder i centrum Wed, 15 Feb 2017 18:36:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/bygglovfornykyrkaochbostadericentrum.5.616272f115a38e1541f23f3.html