Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.3 Ta del av SEE hållbarhetsvecka Mon, 18 Sep 2017 12:05:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tadelavseehallbarhetsvecka.5.159c28515ded26ff4c1e2d0.html Trädgårdsavfall hör inte hemma i skogen Fri, 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tradgardsavfallhorintehemmaiskogen.5.9c02b0815706ce69d12240b.html Vill du renovera hållbart och spara energi? Thu, 14 Sep 2017 14:12:13 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/villdurenoverahallbartochsparaenergi.5.159c28515ded26ff4c1e5d2.html Vad tycker du om popup-parkerna? Tue, 22 Aug 2017 14:06:09 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vadtyckerduompopupparkerna.5.159c28515ded26ff4c5ce9.html Fånga solen och producera din egen el Thu, 17 Aug 2017 09:00:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/fangasolenochproduceradinegenel.5.362e137f15cea9ed55728ed1.html Elevers tankar om Sävars framtid samlade Fri, 30 Jun 2017 14:03:09 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/eleverstankaromsavarsframtidsamlade.5.362e137f15cea9ed5572c9f.html Ja till att sälja 1 601 lägenheter Tue, 20 Jun 2017 07:42:43 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html Gammal lekutrustning tas bort i Böleängsparken Fri, 09 Jun 2017 15:23:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/gammallekutrustningtasbortiboleangsparken.5.5a6679b115c2d1fa6af13426.html Klart med kafé till orangeribyggnaden på Rådhustorget Wed, 31 May 2017 15:57:26 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/klartmedkafetillorangeribyggnadenparadhustorget.5.773be5d415c187fc40de3e1.html Ny fastighetschef i kommunen Mon, 29 May 2017 16:03:53 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyfastighetschefikommunen.5.773be5d415c187fc40dc16e.html