Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.3 Var med på sommarblomsvandring Mon, 03 Jul 2017 14:14:10 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/varmedpasommarblomsvandring.5.730237d615ceaaf9c692c1ed.html Elevers tankar om Sävars framtid samlade Fri, 30 Jun 2017 14:03:09 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/eleverstankaromsavarsframtidsamlade.5.362e137f15cea9ed5572c9f.html Ja till att sälja 1 601 lägenheter Tue, 20 Jun 2017 07:42:43 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html Vinst till Innertavle skola för städning av skolgård Mon, 12 Jun 2017 09:59:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vinsttillinnertavleskolaforstadningavskolgard.5.5a6679b115c2d1fa6afc576.html Gammal lekutrustning tas bort i Böleängsparken Fri, 09 Jun 2017 15:23:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/gammallekutrustningtasbortiboleangsparken.5.5a6679b115c2d1fa6af13426.html Klart med kafé till orangeribyggnaden på Rådhustorget Wed, 31 May 2017 15:57:26 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/klartmedkafetillorangeribyggnadenparadhustorget.5.773be5d415c187fc40de3e1.html Ny fastighetschef i kommunen Mon, 29 May 2017 16:03:53 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyfastighetschefikommunen.5.773be5d415c187fc40dc16e.html Detaljplan för Valandkvarteret till fullmäktige Wed, 24 May 2017 18:04:57 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforvalandkvarterettillfullmaktige.5.773be5d415c187fc40d764b.html Vård och kontor i Up2-gallerian Wed, 24 May 2017 17:53:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vardochkontoriup2gallerian.5.773be5d415c187fc40d761c.html Planering för bostäder i Stöcke och Holmsund Wed, 24 May 2017 17:49:47 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planeringforbostaderistockeochholmsund.5.773be5d415c187fc40d75d1.html