Startsida Umeå kommun
Livsmedel

Livsmedel

Kommunens kontroll över livsmedelshanteringen är till för att du som bor i Umeå ska skyddas mot matförgiftning och från att äta livsmedel som är skadliga på annat sätt. Livsmedelskontrollen ska även förebygga att invånare i Umeå kommun köper livsmedel som inte håller utlovad kvalitet och som är felaktigt eller ofullständigt märkta. Vi köper livsmedel för över två miljarder kronor varje år i Umeå. Eftersom maten är en så stor del av hushållens utgifter måste vi kunna kräva kvalitet och god hygien av företagen i branschen.

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Livsmedelsverket har uppskattat att 500 000 personer årligen insjuknar i sjukdomar som orsakas av dåliga livsmedel. Det motsvarar ungefär 6 000 sjukdomsfall i en kommun av Umeås storlek.

Kontroll

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Kontrollen omfattar ungefär 750 produktionslokaler, matbutiker, restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Miljö- och hälsoskydd registrerar kommunens alla livsmedelsföretag och kontrollerar de olika anläggningarna i kommunen.

Du kan vända dig till Miljö- och hälsoskydd om du har frågor om livsmedelshanteringen i kommunen eller om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet.  

Livsmedelsinspektioner
Livsmedelsinspektion

Miljö- och hälsoskydd håller på att byta verksamhetssystem för registrering och kontroll av anläggningar. Därför är funktionen för att söka efter kontrollresultat här på webben stängd tills vidare. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon för att ta del av kontrollresultat av en specifik livsmedelsansläggning. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mejl

Anmäl matförgiftning

Sidan har granskats 2017-07-05

Sidans kortadress: www.umea.se/livsmedel

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.