Ålidhemsskolan F-9

Torsdag 13 februari överlämnades en prischeck till elevrepresentanter och Ålidhems kultur- och resurscentrum.

Hållbara Ålidhem skänker prispengar till Ålidhems kultur- och resurscentrum

Vårt projekt, Hållbara Ålidhem, vann Umeå kommuns miljöpris för 2013. Priset består förutom äran av en prissumma på 10 000 kronor som vi nu vill skänka till Ålidhems kultur och resurscentrum för att kunna arbeta med miljö- och hållbarhetsprojekt med era barn och ungdomar.

Vi tycker att det känns helt rätt att vi kan ge prissumman tillbaka till de unga som bor och går i skola på Ålidhem. Det är jätteviktigt att vi får med de unga i omställningen till en hållbarare livsstil. Det är ju era barn som är nyckeln till att vi lyckas med vårt projekt.

Invigning av kulturåret 2014

Vi på Ålidhemsskolan hade en egen invigning av Umeå som kulturhuvudstad, som uppmärksammades med att alla barnen samt personal samlades ute och bland annat hissade risballonger.


Aktuellt schema för åk 1-9 hittar du via länken här till höger under Verktyg och tjänster. Länken Schema, välj sedan klass och vecka i överkant av bilden.

Där ligger även de allra flesta schemabrytande arrangemang, t ex teater-föreställningar​ och Nationella prov.

Studiehjälp för elever åk6-9 varje tisdag kl 14.00-16.00 i sal 2101!!


Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
11 10 11 12 13 14
    NP En åk6   NP En åk6
12 17 18 19 20 21
NP Sv/SvA åk9     NP Sv/SvA åk9  
13 24 25 26 27 28
NP Ma åk6 NP En åk9     NP Ma åk6
14 31 1 2 3 4
    NP En åk9    
15 7 8 9 10 11
         
I fokus

Information om ogiltig frånvaroPDF


Ålidhemsskolan
Lärarstråket 1
907 32 Umeå

Sidan granskad av

Erik Johansson

2014-04-10 15.39

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.