Administrativ personal inom Ålidhems skolområde

Skolområdeschef

Christopher Granberg tel nr 090-16 47 01
alt 070-377 35 92

e-post

Planeringssekreterare
Annika Hedblom
090-16 47 02
E-post

Assisterar rektorerna på skolområdet med löpande administration.

Skoladministratör/närstöd

Diyar Gumuschu

090-165385

E-post


Förskolechefer - Innertavle och Sofiehemskolan


Skoladministratör
Gro Birkelund
090-16 48 00
E-post

Löpande administration såsom scheman, vikarieanskaffning, elev- och betygsregistrering samt intern och extern information.
Skolassistent
Ann-Christin Nylund
090-16 47 07
E-post
Administration av fakturor inom för- och grundskoleförvaltningen samt skolskjutsar inom skolområdet.
Placeringsassistent
Åsa Skogman
090-16 47 03
E-post
Handhar köer och andra registreringar gällande tid och taxor i barnomsorg och skolbarnomsorg inom skolområdets fritidshem, förskolor och dagbarnvårdare.
Alla vi finns i administrationskorridoren på nya Ålidhemsskolan, en bit in till höger innanför entrén.
Hade du nytta av informationen?  
(67 röster)

Sidan granskad av Diyar Gümüscü

2015-06-29 09.17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.