Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Uminova

2011 gav rekordmånga företag för Uminova Innovation

Life science och it är tydliga inslag bland de rekordmånga företag som i fjol startades med hjälp av Uminova Innovation. Här noterades också en fördubbling av riskkapitalinvesteringar.

Uminova Innovation hjälper entreprenörer och innovatörer från akademi och näringsliv att utveckla sina affärsidéer. Aldrig tidigare har så många företag kopplade till Uminova Innovation startats, bildat aktiebolag och avknoppats som under 2011.

— Inflödet av idéer var lika stort som tidigare, men betydligt fler vågade starta aktiebolag. Till det bidrog förstås att aktiekapitalsatsen sänkts till 50 000 kronor, säger affärscoach Maria Olofsson.

Umeåsatsningar ger resultat


Bland avknoppningarna märks bland annat it-bolag som Tempus, Personalkollen, COS systems samt life science-bolag som MD Biomedical, Embody och Brain Stimulation.

— Vi ser tydliga resultat av satsningarna på Infotech Umeå och Biotech Umeå. Dessutom har det blivit avknoppningar av bolag inom kreativa näringar från nya Konstnärligt campus.

Uminova Innovation har också plogat vägen till framtiden. Rekord blev det nämligen också för antalet "sommarentreprenörer", som under en tid provar på att driva företag med hjälp av en egen affärscoach, praktisk utbildning och uppdrag för företag i regionen. För första gången skedde ett samarbete med Design Västerbotten och projektet Designverkstad.

Nya läkemedel


Viktigt för att ett företag ska utvecklas är riskkapital i ett tidigt skede. Glädjande nog ökade riskkapitalinvesteringarna i företag kopplade till Uminova Innovation markant under 2011, vilket inneburit en fördubbling jämfört med 2010.

Här står de tre företagen Umecrine, Likvor och UmBio för en stor del av den totala summan.

— Bland annat har ett franskt riskkapitalbolag satsat 38 miljoner kronor i Umecrine, säger Maria Olofsson.

Umecrine söker utveckla nya läkemedel. Dotterbolaget Umecrine Mood har en läkemedelskandidat mot svår PMS, och Umecrine Cognition fokuserar på tidiga stadier av Alzheimers sjukdom.

Mer information:

Läs mer på Uminova Innovations webbplats.

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag