Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Olofsfors

250-årsjubilerande Olofsfors AB investerar stort

Olofsfors AB söder om Umeå är ett av landets äldsta företag och man har också framtiden för sig. Planen är att investera 75 milj kr för att öka kapaciteten för både band till skogsmaskiner och olika stålprodukter.

Mycket vatten har runnit i Leduån i Nordmaling sedan Olofsfors grundades på platsen 1762. Tillgången till vattenkraft och skog samt närheten till havet skapade goda förutsättningar för produktion av järn- och plåtprodukter.

I dag är företaget världsledande inom band till skogsmaskiner, och marknadsandelarna för produkterna vägstål och slitstål är starkt växande. Framtidstron manifesterades vid 250-årsfirandet den tredje helgen i juni, då den publika delen lockade över 1 300 besökare.

Kapacitet och miljö


Styrelsen för Olofsfors AB har nyligen beslutat om en utbyggnad av fabriken i Nordmaling på ca 1 700 kvm, för omkring 33 miljoner kronor. Här ingår en miljöinvestering på ca 2 miljoner som gäller värmeåtervinning ur anläggningens processvatten. Utöver hållbarhet, för både miljö och relationer, är hög kvalitet och stor kunskap om kundernas verklighet ledstjärnor för Olofsfors.

— Investeringarna kommer att möjliggöra att vi fortsätter att utveckla vår ledande position på marknaden, säger Niklas Swanemar, vd för Olofsfors AB.

Satsar långsiktigt


Totalt räknar Olofsfors med att investera omkring 75 miljoner kronor de kommande två åren.

— Våra ägare, som för övrigt är femte generationen i samma familj, har alltid satsat långsiktigt och är inte rädda för att investera. Fullt utbyggt räknar vi med detta kan skapa ett 40-tal nya arbetstillfällen, säger Niklas Swanemar.

Olofsfors har ambitionen att öka andelen kvinnor. Ett sätt är att tillsammans med företagen Pumpex, SCA och Masonite satsa på elever i praktik, där eleverna bland annat får följa hela kedjan från order till leveransfärdig produkt.

Mer information:

Läs mer om Olofsfors på deras webbplats.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag