Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Helena Österlind

40 HR-chefer i brainstorming

Omkring 40 HR-chefer från Umeå och Örnsköldsvik samlades nyligen för att diskutera hur samarbetet inom Umeåregionen kan utvecklas. En webb/mobiltjänst för att beskriva det totala utbudet var ett konkret förslag på ett gemensamt projekt.

Örnsköldsvik ingår sedan en tid tillbaka i Umeåregionen. En HR-dag med workshop var en del av projektet ”En gemensam arbetsmarknadsregion”, med målet att skapa en funktionell arbetsmarknad med rörelser över kommungränserna.

Att de båda arbetsmarknaderna kompletterar varandra på många sätt, var workshopens deltagare överens om. Umeå har till exempel ett rikt utbud av kultur och fritid, varierat näringsliv, central flygplats, universitetssjukhus och goda utbildningsmöjligheter. Örnsköldsviks tillgångar är bland annat ett elitlag i ishockey, stor arena, Höga Kusten, globala industriföretag och fördelaktiga boendekostnader.

Gemensamma projekt

Ett inslag under workshopen var att diskutera arbetsmarknaden i ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten var att det finns goda förutsättningar för att påverka det klassiska könsmönstret när två arbetsmarknadsregioner sammanförs till en.

Deltagarna vid HR-dagen ”brainstormade” också fram idéer till gemensamma projekt. Här är några av dem:

Personer byter jobb med varandra för en dag, en vecka eller ett halvår.

App som visar både den gemensamma arbetsmarknaden och aktiviteter utanför arbetet.

Medflyttarservice – samlad information för medföljande partner till någon som får jobb.

Fortsättning följer

Vid HR-dagen föreslogs vidare att även arbetstagare ska tillfrågas om sina behov, önskemål och krav. Vad är viktigt för arbetstagare både i regionen och potentiella inflyttare? En sådan kartläggning kan göras i workshop-format, möjligen kompletterat med djupintervjuer.

Deltagarna i workshopen listade också möjliga ämnen för kommande diskussioner, exempelvis utanförskap och arbetslöshet, nya svenskar, praktikprogram eller motsvarande mellan grundskola/gymnasium och näringslivet samt pendlingshinder.

Uniaden

En av deltagarna under workshopen var Örnsköldsviks kommuns HR-chef Birgith Larserud.

– Förutom att få träffa intressanta människor som brinner för sitt jobb, var det bästa att det kom fram handfasta förslag. I nästa steg borde vi bli ännu tydligare och ange vem som gör vad.

Örnsköldsviks och Umeå kommuner ska den 28 januari delta gemensamt i Uniaden, alltså den arbetsmarknadsdag som Umeå universitet anordnar varje år.

– Vi har samma verksamheter men lite olika villkor. Tillsammans kan vi erbjuda arbetssökande många möjligheter, säger Camilla Högdahl, chef för rekrytering och kompetens, Personal, Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag