Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Dan Hjalmarsson

Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys vid seminariet den 16 november

Avstamp för arbetet med en gemensam arbetsmarknadsregion

Örnsköldsvik och Umeå har inlett ett samarbete för att förverkliga en gemensam arbetsmarknadsregion. Med Botniabanan på plats har förutsättningarna för ett ömsesidigt utbyte förbättrats avsevärt. Något som man tog fasta på i rubriken till det seminarium som hölls i Örnsköldsvik 16 november, "Botniabanan finns — så vad är problemet?"

Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys, talade bland annat om regional attraktivitet ut ett globalt perspektiv. Små och större kommuner i ett område behöver samarbeta och knyta sig samman för att bilda en attraktiv region med förutsättningar som lockar resurser och investeringar. I detta sammanhag är främst kompetens, men också infrastruktur, nyckelfrågor för att stora företag ska vilja investera i Sverige och en viss region. Som kritisk massa för att kunna skapa detta regionala utbud nämnde Hjalmarsson en siffra på cirka 200 000  invånare.

Regional identitet och resvanor


Hjalmarsson berörde även attitydernas betydelse. De som bor och verkar i våra kommuner behöver betrakta sig som del av en större region. Botniabanan i sig själv räcker inte. I regionarbetet behöver vi arbeta med attityder för att bryta vanor och öka rörligheten.

Den andra av dagens föreläsare, kulturgeograf Kerstin Westin, konstaterade att det tar tid att omvända djupt rotade vanor. Befolkningen i Umeå-Örnsköldsviksområdet med omnejd är inte vana att åka tåg, kollektivresandet är lågt och arbetspendling förekommer sparsamt. Bästa målgrupp för att påverka resmönster skulle enligt Westin vara att rikta in sig på morgondagens pendlare som inte redan är fast i ett mönster.

Ledarskap som ger riktning


För att förverkliga ambitionen om en gemensam arbetsmarknadsregion är ledarskap det allra viktigaste, menade Hjalmarsson. Att våga titta framåt, se och tro på möjligheter. Det kan till exempel gälla att investera i infrastruktur, stärka regional identitet, insatser för entreprenörskap och överbygga administrativa gränser.

Projektledare på plats


Rent konkret fortsätter nu Örnsköldsvik och Umeå arbetet för en gemensam arbetsmarknadsregion. I respektive kommun har nyligen projektledare tillsatts för att samordna arbetet. Johan Eklund är projektledare i Örnsköldsvik och Carina Lindberg har motsvarande uppgifter i Umeå.

Förhoppningsvis kan de räkna med gott stöd från de närmare 100 politiker, företrädare från näringsliv, högre utbildning och offentlig verksamhet från Umeå, Vännäs, Nordmaling och Örnsköldsvik som deltog i seminariet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag