Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mats Berggren, vd för Umenet, och Mikael Isaksson, chef skadeförebygg/fastighet Länsförsäkringar Västerbotten.

Bredband och brand-drive i toppklass

Umenets stadsnät har få motstycken i världen, och Länsförsäkringars kampanj kring brandsäkerhet är dubbelt prisad. Vid Morgonpasset, i vanlig ordning fullsatt, den 11 april berättades båda dessa framgångssagor.

Upprinnelsen till Umenet var att entreprenören Peter Renkel, numera på Konftel, 1994 arbetade med att kopiera ritningar. Han saknade då möjligheten att skicka stora digitala filer.

Det stadsnät som började byggas ut samma år var ett av de allra första. I dag omfattar det 1 500 km fiberkabel med totalt 78 000 km fiber, och nätet når 50 000 hushåll i Umeå. Stadsnätet är inte bara ortssammanhängande i kommunen, utan också en del av AC-net och det norrländska nätet Norrsken.

Mats Berggren, vd för Umenet, visade upp den bit fiber som han tagit med sig till Morgonpasset.

– Det är alltså fyra fibertrådar. Det mesta man ser är plast, och den optiska fibern av glas ligger inuti. Trots att jag varit med så länge har jag fortfarande svårt att förstå hur det funkar …

Pionjärmässigt

Den tidiga och ambitiösa satsningen har lett till att Umeå har ett av världens mest uppkopplade stadsnät och Europas snabbaste bredbandsnät. Välförtjänt nog fick Umenet pris som både Årets operatör 2012 (i konkurrens med Telenor och andra elefanter) och Årets stadsnät 2012.

En milstolpe i historien var att Umenet 1999 kunde erbjuda ett öppet stadsnät. En annan var webbsändningen från finalen i Women’s Cup några år in på 2000-talet.

– Vi visste inte riktigt om det skulle fungera, men det gick bra. Ljudet började funka minuterna före start.  Sändningen nådde 600 tittare, det vill säga lika många personer som satt på läktarna i Umeå.

Andra anhalter har varit sändningen av Melodifestivalen 2005, införandet av tjänsten Triple Play (internet, tv och telefon), kabel-tv, HD-tv och  nyligen också 3D-tv.

– Vi brukar säga till de övriga på Umeå energi att ”det som ni gjort på 100 år har vi gjort på 10 år”.

Nya tjänster

Mats Berggren betonade förtjänsten med att Umenet är ett öppet nät, och att detta tillhör framtiden.

­ – Möjligheten att själv välja leverantör främjar mångfald och konkurrens. Dessutom möjliggör det ett lokalt tjänsteutbud och en väl utbyggd infrastruktur för näringsliv och samhällsservice.

Exempel på tjänster som väntas komma alltmer är utbildning, hemsjukvård, fastighetsövervakning och larm. Den senaste leverantören är Mindspace, som erbjuder videokonferenser där användarna inte behöver ha egen utrustning.

Mats Berggren nämnde också att det finns en stor press på de leverantörer som erbjuder olika tv-kanalpaket. En trend är OTT, Over the top, alltså tjänster över huvudet på de traditionella paketerarna. Två aktörer är Netflix och Magine.

Mats Berggren avslutade med att beskriva den snabba utvecklingen med en rad svindlande uppgifter, där biljoner inte verkar vara gränsen. Dessutom att de tio populäraste yrkena för dagens studenter inte ens existerade 2004. Eller att det görs 31 miljarder sökningar på Google varje månad, och att en veckas exemplar av New York Times innehåller mer information än en människa fick under en hel livstid på 1800-talet.

Ändra inställningen

Del 2 av Morgonpasset rörde den Länsförsäkringar Västerbottens kampanj ”Nu brandsäkrar vi Västerbotten. Bakgrunden var att det brinner i ett västerbottniskt hem varje dag, och ambitionen var att utveckla den lyckade utdelningen av brandvarnare som bolaget gjorde 1995.

Mikael Isaksson, chef skadeförebygg/fastighet Länsförsäkringar Västerbotten, berättade att arbetet inleddes med en byråbrief till de inblandade kommunikationsbyråerna John Doe, Plakat, Heja! och Punkt PR.  Länsförsäkringar bildade ett ”brand team” (första ordet uttalat på engelska)för uppgiften.

– Nästa steg, en kreativ brief, grundades i att vi skulle ändra folks inställning från ”det händer inte mig” till ”jag kan se till att det inte händer mig”.

4 minuter per besök

Efter en workshop och erfarenheten av att ”kill your darlings” beslutades att tv skulle bli huvudkanal för kampanjen. Alla medarbetare brandsäkrades, det vill säga blev själva ambassadörer. Filmer, stripade bilar och en tidning var andra inslag.

Länsförsäkringar satte också upp målet att träffa 9 000 personer utanför tätorterna i länet. Inget som får en stockholmare att höja på ögonbrynen, men som Mikael Isaksson konstaterade fanns det problem. Man hade nämligen bara 4 minuter på sig för varje besök om alla skulle hinnas med.

– Vi skulle till platser där det aldrig händer något, så många ville prata längre än fyra minuter när vi kom på besök …

Succé för brandvarnarkonsert

Ett annat inslag var ett samarbete med Designhögskolan kring integrering av brandfilt och brandvarnare i köksutrustningen. I samband med detta tog designstudenterna fasta på ett ganska okänt faktum, nämligen att barn under 8 år inte hör en brandvarnare. Lösningen blev en nattlampa kombinerad med en brandvarnare, där ljudet är en inspelning av föräldrarnas röster!

Finalen av kampanjen var en konsert med Norrlandsoperans Symfoniorkester förstärkt med 30 brandvarnare. Mikael Isaksson berättade att det först fanns en viss skepsis mot projektet.

– Men det blev långt över förväntan. En fantastisk konsert, som gav mycket uppmärksamhet.

Förutom att kampanjen fick två priser vid Gyllene Hjulet-galan, kunde Länsförsäkringar bland annat också notera en ökad marknadsandel som resultat.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag