Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Kungspassagens nya entré

Illustration: White Arkitekter

Centrumprojekt i Umeå lockade rekordpublik

Ny galleria, hotell, kontor och bostäder vid hittillsvarande Kungspassagen, nytt kulturhus med hotell och restauranger vid älven samt Konstnärligt campus. Gemensam nämnare är fastighetsbolaget Balticgruppen. Intresset för dessa stora utvecklingsprojekt lockade 260 personer (tidigare rekord 208) till Morgonpasset den 29 mars.

Huvudperson var Björn Johansson, vd för Balticgruppen Utveckling AB. Hans ansvar är det som föregår ett bygge, bl.a. detaljplaner, bygglov och avtal. Kort sagt: "allt som byggare tycker är tråkigt", sade Johansson, tidigare mark- och exploateringschef vid Umeå kommun.

Han började med att redogöra för kvarteret Forsete, i dagligt tal Kungspassagen. Att ett så omfattande projekt över huvud taget är genomförbart beror till stor del på att Balticgruppen äger hela kvarteret.

— Med olika fastighetsägare, som har olika förutsättningar och viljor, blir det lätt låsningar.

Ett mål är att utveckla handeln i detta A-läge och därmed stärka centrum. De första två våningsplanen ska inrymma omkring 60 butiker, som öppnar under hösten 2013. En två våningar hög glasad entré ska signalera att det finns handel på hela den höjden.

Fastigheter på höjden

Ovanpå butikerna kan det bli både kontor och, om detaljplanen ändras, ytor för t.ex. vård och utbildning. I en "kloss" som sträcker sig upp till den absoluta gränsen 52,4 meter (med hänsyn till flyget) inryms ett hotell med ca 200 rum.

Björn Johansson berättade också om planerna på bostäder, där en möjlighet är en "tredimensionell fastighetsbildning".

— Då äger man sin "kub" och kan kliva ut på sin egen terrass högt över marken. Det kan bli ett riktigt intressant boende.

Att bygga ut kvarteret är en stor utmaning. Omflyttningen av butikerna har varit en grannlaga uppgift, som dock har underlättats av att handlarna är positiva till en utveckling av gallerian. Andra faktorer att ta hänsyn till är närheten till gågata och busslinjer samt begränsad tillgänglighet för materialleveranser. Total projektkostnad är ca 800 miljoner kronor.

Kulturhus

Det andra projektet för dagen var ett kulturhus under arbetsnamnet Kulturväven, som byggs av bolaget Väven i Umeå AB. Det ägs till hälften vardera av kommunen och Balticgruppen, eftersom kommunen äger kajen och Balticgruppen kvarteret Heimdal (med bl.a. Stora Hotellet). Kostnaden här rör sig om ca 700 miljoner kronor.

Björn Johansson tror att huset blir "något alldeles speciellt", mycket tack vare den björk-inspirerade exteriören som skapats av den norska arkitektbyrån Snöhetta i samarbete med den lokala byrån White Arkitekter.

— Det är ett adelsmärke för Balticgruppen att anlita riktigt duktiga konsulter.

Nyttja älvsmiljön

Arbetet har hittills till stor del bedrivits under mark. Kajen är inte så stabil som den kan ge intryck av, så den har förstärkts med metallstag.

När huset väl invigs under 2014 har Umeå kommun inhyst olika kulturaktiviteter, medan Balticgruppen ansvarar för hotell, restauranger och annan kommersiell verksamhet. Ett spektakulärt inslag blir ett inomhustorg under glastak på Stora Hotellets innergård.

— Allt ska vävas samman till ömsesidig nytta, sade Björn Johansson, som också betonade vikten av att stadsutveckling innefattar att den omgivande miljön får ett lyft:

— Det är roligt att kommunen vill göra något fint av parkområdet och strandpromenaden, vid denna märkesbyggnad. Det kommer att kännas helt nytt där nere. Centrum flyttas och vi tar till vara älvsmiljön.

Konstnärligt campus

Projekt nr 3 är Konstnärligt campus, som färdigställs under våren och som flyttar Umeå universitet närmare centrum. Den stora skalpen för Umeå tycker Björn Johansson är att det är omkring 50 år sedan det senast startades en arkitekthögskola med examensrätt i Sverige. Andra inslag på det nya campusområdet är Designhögskolan, Bildmuseet, Konsthögskolan och HUMlab-X.

Projektet har en fortsättning i form av kontor och andra lokaler mellan Konstnärligt campus och Kyrkbron.

Viktigt för investerare

Björn Johansson avslutade med att ta död på myten om att alla detaljplaner i Umeå överklagas. Även om det finns projekt som har fått vänta i flera år, vilket Johansson ser som oacceptabelt, har det för de tre Balticgruppen-projekten gått som planerat.
Han nämnde också de planeringsfaktorer som är viktiga för investerare:

• Utvecklingsbejakande planering, bl.a. i form av formuleringar i översiktsplanen
• Stabila politiska majoriteter i betydelsefulla planeringsärenden
• Planerare ska inte peta i detaljer, utan överlåta detta till investerarna själva
• Kommunala investeringar måste ingå i en sammanhållen agenda
• Snabba processer (och det som tar tid är överklaganden)
• En växande stad

 

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag