Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Dragonskolans teknikcenter

Dragonskolans Teknikcenter vill bli bäst i klassen

Dragonskolans Teknikcenter ska säkerställa regionens behov av arbetskraft. Utbildningen bedrivs i toppmoderna lokaler och i tätt samarbete med det lokala näringslivet.

— Här ska vi skapa Sveriges bästa teknikutbildning, säger Elisabeth Nilsson, rektor på Dragonskolan.

Den unika tekniksatsningen på Dragonskolan görs med stöd från Komatsu Forest. Vid teknikcentret ska det, förutom gymnasieutbildningar, även finnas uppdragsutbildningar och yrkeshögskola. Dragonskolans Teknikcenter har möjliggjorts tack vare en donation på 35 miljoner kronor från Komatsu Forest.

Komatsu Forest, som är en av världens största skogsmaskinstillverkare och som har sitt huvudkontor och teknikcentrum i Umeå, vill satsa lokalt och samtidigt bidra till fortsatt tillväxt i Umeåregionen.

— Vi är helt beroende av att det finns kompetent arbetskraft i regionen, säger Jonas Jonasson, fabrikschef på Komatsu Forest i Umeå.

Öppet och ljust


Just nu renoveras det för fullt i lokalerna på Dragonskolan. De nya undervisningslokalerna ska vara moderna och ändamålsenliga. Tankarna och pedagogiken bakom utbildningarna — om exempelvis öppenhet och sammanhållna dagar — ska även avspeglas i arkitekturen.

— Vi bygger om den norra entrén och öppnar upp flera lokaler där undervisning sker i dag. Dessutom kommer vi skapa en större föreläsningssal med cirka 70 platser, säger Elisabeth Nilsson.

Dragonskolans Teknikcenter ska erbjuda den senaste tekniken och produktionsmiljön.

— Det ska vara som att man lyfter på locket och ser ett tvärsnitt av en industriverksamhet, säger Elisabeth Nilsson.

Inte bara maskiner


Men det satsas inte bara på maskiner och nya lokaler. Ungefär hälften av investeringarna görs i mjuka värden och ämneshöjande åtgärder. Kompetensutveckling och omvärldsbevakning ska genomföras kontinuerligt under de kommande tio åren.

 — Vi vill säkerställa att det alltid finns rätt kompetens i huset. Kvalitetsarbete och kulturbyggande åtgärder har hög prioritet. Därför ska personalen utbildas i och arbeta enligt leanfilosofin, säger Elisabeth Nilsson.

Dragonskolans Teknikcenter invigs den 14 september 2012.

Mer information

Läs mer på Dragonskolans webbplats eller kontakta:

Elisabeth Nilsson
rektor
Dragonskolan
090-16 24 44
076-136 24 44

Jonas Jonsson
fabrikschef
Komatsu Forest Umeå
090-70 95 41

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag