Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ekobrottsmyndigheten till Umeå

Nu står det klart att Umeå är en av de åtta orter där Ekobrottsmyndigheten ska vara placerad. Mellan 20 och 35 personer kommer att få jobb på det nya kontoret.

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Myndigheten ska ansvara för ekobrott i hela landet, vilket kräver en nyetablering på fem orter utöver befintliga kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den 1 juli i år ska verksamheten starta i Umeå, som blir huvudort i Norrland.

— En avgörande faktor är att Polisen, Tullverket och andra samverkansorgan finns på plats. Vår förhoppning är att vi också har lätt att rekrytera i Umeå, eftersom det är en universitetsort, säger myndighetens programledare Fredrik Jonasson.

Utvecklingsmöjligheter


Han uppger att kontoret kommer att sysselsätta 20—35 personer, varav några kan komma att flyttas till Umeå medan andra måste rekryteras.

Kommunstyrelsens ordförande i Umeå Lennart Holmlund (S) tycker att det är bra att statliga myndigheter väljer att verka i Umeå.

— Här har de stora möjligheter att utvecklas och rekrytera kompetent arbetskraft.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) är också nöjd med beslutet:

— Det är positivt med nya jobb, och det stärker Umeå som centrum inom rättsväsendet.

Kanske polishuset


Förutom att rekrytera medarbetare ska Ekobrottsmyndigheten också komma fram till var kontoret i Umeå ska ligga. Ett alternativ är att hyra ett våningsplan i polishuset, som ska byggas ut. Medieuppgifter har gjort gällande att Polisen har motsatt sig detta, men detta tillbakavisas av Fredrik Jonasson:

— Jag tror att det rör sig om ett missförstånd, vi har samarbetat bra med Polisen. Om vi ska in, blir det tal om att bygga på en våning.

Mer information:

Läs mer på Ekobrottsmyndighetens webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag