Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

En upplyftande frukost — med all säkerhet

Checklistor, regelbundna övningar för piloter samt medicinskt utbildad besättning, är naturliga inslag vid flygbolaget SAS. Detsamma är arbetet för att utesluta att den mänskliga faktorn orsakar olyckor. Morgonpasset den 1 mars bjöd på en säkerhetsgenomgång som alla garanterat lyssnade till.

Efter att alla försett sig av frukosten, taxades Morgonpasset ut av Maria Thelberg, vd vid VIA Travel Norrland. Utöver att bli Årets tillväxtföretag vid Umeågalan 2011, utsågs företaget samma år till tvåa i DI Gasell. De egna förväntningarna är att även 2012 kommer att bli ett "kanonår".

Enligt Maria Thelberg är kvalitet och säkerhet företagets två främsta framgångsfaktorer.

— Om det till exempel är oroligt någonstans i världen, har vi ett system för att snabbt få fram en lista över vilka av våra resenärer som eventuellt är på plats.

Mycket få omkomna


Efter detta blev det naturligt att lämna över spakarna till Michael Sjöö, pilot, läkare och tidigare säkerhetsansvarig vid SAS. Han började sin genomgång med siffror över antalet omkomna i olika trafikslag. Under ett år då 40 000 personer dog i vägtrafiken i Europa, omkom 700 människor (av totalt 2,4 miljarder resande) i hela världens lufttrafik.

SAS och många andra bolag betonar just säkerhet, ett ord som Michael Sjöö definierar som SÄKER-ställande av verksam-HET.

Den mänskliga faktorn


En olycka orsakas så gott som aldrig av ett enda fel. Det är en kedja av händelser som leder till en olycka, och den kedjan måste brytas.

— Hur arbetsdagen ska bli, avgörs redan när man kliver upp. Vi som flyger måste varje dag utvärdera hur vi mår, både psykiskt och fysiskt, innan vi ger oss upp i luften.

Detta för att undvika att vara del i den statistik som säger att 70 procent av alla flygolyckor beror på den mänskliga faktorn.

— Det handlar om bristande kommunikation, dåligt beslutsfattande eller förlust av rumsorienteringen.

Afrika sticker ut


För att undvika detta ordnar SAS teamutbildningar för besättningar och tekniker, som också får gå igenom exempel på incidenter. Det kan också hända att en person följer med Michael Sjöö och hans kolleger och noterar allt de gör under en arbetsdag.

Arbetet ger resultat. Michael Sjöös världskarta visar en mycket låg olycksfrekvens i alla kontinenter utom en: Afrika.

— Där finns en hierarkisk kultur, som ställer till det. Många gånger kan en styrman bara åka med fast det är uppenbart att kaptenen gör fel.

Ordning och reda


Michael Sjöö kom sedan in på kvalitetsledningssystem som en metod för att skapa ordning och reda i verksamheten. Olika checklistor och en standardterminologi (alla uttrycker sig på samma sätt) är två viktiga säkerhetshöjande parametrar. Den tredje kallas "stabilized approach concept", alltså ett ganska utdraget landningsförfarande för att ha beredskap om något skulle inträffa.

Ytterligare säkerhet nås genom att SAS och många andra bolag är med i den internationella organisationen IATA. Med medlemskapet följer bl.a. träning i simulator och läkarkontroller med jämna mellanrum.

Besättningen utbildad


Som Michael Sjöö konstaterade, så händer det förstås att passagerare dör under en högst normal flygresa. Han ser dock mer statistiska orsaker än den dramatik som inryms i vissa tidningsrubriker när ett dödsfall inträffar.

De vanligaste sjukdomsfallen i luften är i tur och ordning svimning, andningsbesvär och bröstsmärtor, alltså tre allvarliga tillstånd. Som pilot kan Michael Sjöö inte lämna cockpit för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall, men hela besättningen har en grundläggande medicinsk utbildning för att bl.a. kunna ge hjärtmassage och vissa mediciner.

"Läkarväska" ombord


— Om det inte finns en läkare ombord, har vi radiokontakt med egen expertis. En läkare bland passagerarna kan använda vårt "Doctor´s kit", och på alla interkontinentala flyg finns en defilibrator.

För att undvika att antalet passagerare ökar under tiden i luften, får gravida inte flyga under de två sista veckorna i graviditeten, och tillstånd krävs redan när det återstår fyra veckor.

Michael Sjöö avrundade med att åter konstatera att flyg är det säkraste transportmedlet, och han citerade också Mark Twain för att beskriva sin och SAS´ filosofi:

— It´s better to be careful a hundred times than killed once.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag