Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norrbotniabanan

Fotograf: Andreas Nilsson

EU-ansökan om start för Norrbotniabanan

Norrbotniabanan AB söker stöd från regeringen för en EU-ansökan om planeringspengar för sträckan Umeå-Dåva. Det handlar alltså om Norrbotniabanans första 10 km.

Sträckan finns sedan tidigare prioriterad i den statliga planeringen i de s.k. Länstransportplanerna för Västerbotten och Norrbotten med 20 respektive 80 miljoner kronor. Detta för att säkra att spåret, om det byggs i förtid, får nybyggnadsstandard om det sammanfaller med Norrbotniabanans dragning.

— Förutom att det brådskar med att komma igång med Norrbotniabanans första 10 km innebär också ansökan att Sverige tydligt visar sin vilja att genomföra utbyggnaden i Botniska korridoren, säger Lorentz Andersson, ordförande för Norrbotniabanan AB.

Kan ersätta långtradare


Planeringskostanden för sträckan uppgår till 39 miljoner kronor och skulle, om ansökan godtas, delas mellan Norrbotniabanan AB och EU.

Dåva värmekraftverk 10 km nordost om Umeå hör till Europas mest klimatvänliga. Hit transporteras årligen bränsle med cirka 10 000 långtradare för att producera den allra största delen av fjärrvärmen som används i Umeå och Holmsund samt också el till mer än 10 000 villor.

— Vi har lagt ner mycket kraft och arbete i järnvägsutredningen för att Norrbotniabanans dragning skall kunna nyttjas även till Dåva, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Gemensamt intresse


En järnvägsanslutning skulle innebära stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna inom Dåvaområdet. Då skulle norra Sveriges största bioenergibaserade kraftvärmeverk i Dåva få miljövänliga transporter, som samtidigt möjliggör ett ökat inflöde av transporter med nästan 30 procent samt öppna möjlighet att utveckla Dåva företagspark.

— Det här är ett projekt som vi arbetar med över partigränserna, då det är av mycket stort gemensamt intresse. Vid ett möte igår hade vi möjlighet att informera infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Umeå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag