Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besök av europeisk delegation på Umeå Östra

Delegater från tio europeiska länder i EU-projektet Nostra gör studiebesök på resecentrum Umeå Östra under tisdag 5 juni.

Europeisk delegation lär av Umeå

En delegation med 25 personer från tio europeiska länder besöker under tisdag 5 juni Umeå som en del i EU-projektet Nostra, Network of Straits. Deltagarna besöker bland annat Umeå hamn, Komatsu Forest, Nordic Logistic Center/Umeå godsbangård, Umeå C och Umeå kommun för ta del av Umeås erfarenheter av gränsregional samverkan.

När det gäller utveckling av transport- och logistiklösnngar i Umeå är vi särskilt imponerade av att industrins och aktörernas behov står i fokus i den regionala planeringen. Det är också intressant att se hur resecentra som Umeå Östra byggs nära stora arbetsplatser och universitet för att minska bilåkning och erbjuda flexibla transportlösningar, säger Bruno Fontalirand, presidental adviser, department of Pas de Calais.

Nostra är ett EU-finansierat projekt som omfattar åtta europeiska regioner som alla åtskiljs av ett sund och därmed har liknande problem och utmaningar. Målet med projektet är att ta del av de olika regionernas arbetsmodeller och lära av varandra.

Regionerna/sunden som deltar i projektet är Kvarken, Doversundet, Bonifaciosundet, Siciliensundet, Otrantosundet, Messinasundet, Fehmarn Bält och Finska viken. Kvarkenrådet är värd för studiebesöket 4—7 juni och deltagarna kommer även att besöka Örnsköldsvik, världsarvet Höga kusten, Vasa och världsarvet Kvarkens skärgård.

Deltagarna representerar regionala organisationer i tio europeiska länder: Frankrike, Italien, Rumänien, Albanien, Danmark, Estland, Storbritannien, Tyskland, Finland och Sverige.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag