Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Fler utbildningar på Yrkeshögskolan

VA-projektör och Internationell speditör är två nya utbildningar på Yrkeshögskolan i Umeåregionen.

Inför året har också ansökningar om Internationell säljare och marknadsförare, Kvalificerad redovisningsekonom och Urmakare beviljats.

– Utbildningarna på Yrkeshögskolan är jätteviktiga. De kompletterar gymnasiet och universitet och fyller stora behov, säger Annika Svensson, utvecklingsledare, Umeå kommun.

Även kommunen anordnar några av utbildningarna vid Yrkeshögskolan men ansökte inte om någon ny utbildning för 2016.

– Kommunen ska vara en god partner. Vår roll är inte i första hand att vara anordnare, utan vi ska säkerställa att utbildningarna finns, säger Annika Svensson.

Behoven styr

Inför året hade 1 421 ansökningar om nya utbildningar lämnats in i landet. Av dem beviljades omkring 30 procent, vilket är normalt. Västerbotten ligger något högre, här har i genomsnitt 40 procent av ansökningarna beviljats under de senaste åren.

– Man måste kunna påvisa ett behov i den region man verkar. Det händer också att en bransch går samman och kontaktar en arrangör: ”om ni kan utbilda, så kan vi anställa”. Allt paras med officiell statistik, till exempel Yrkesbarometern, säger Per Widmark vid Kunskap & Kompetens, som ansvarar för utbildningen av kvalificerade redovisningsekonomer.

Övriga utbildningar

Här är de utbildningar, utöver redan nämnda, som antingen pågår eller startar under 2016 vid Yrkeshögskolan i Umeå:

  • Trädgårdsmästare – ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer
  • Applikationsutvecklare för mobila enheter
  • Utvecklare inom .NET
  • Tandsköterska
  • Driftsledare lantbruk
  • Vårdadministratör 
  • Säljare/marknadsförare med internationell inriktning
Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag