Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Torbjörn Lahti i en 100-procentigt kretsloppsanpassad byggnad; snöborgen i Umeå.

Torbjörn Lahti i en 100-procentigt kretsloppsanpassad byggnad; snöborgen i Umeå.

FN kallar Torbjörn — dags att förändra världen!

Torbjörn Lahti från Umeå är inbjuden till FN för uppbyggnaden av en ny ekonomisk grundsyn. Han ska också medverka i att lägga upp riktlinjer för återuppbyggnaden efter tsunamin i Japan.

Torbjörn Lahti har under många år arbetat med hållbar utveckling. Redan 1983 såg han till att hans forna hemort Övertorneå blev Sveriges första ekokommun. Sedan dess har han blivit något av en guru, som ger ut böcker och håller föreläsningar runt om i världen.

— Jag är en "change agent", säger Torbjörn Lahti.

Målet är inget mindre än att förändra världen, vilket också var affärsidén när han för 22 år sedan startade miljökonsultföretaget Esam, verksamt i Umeå. Torbjörn är också ordförande i Sustainable Sweden, som har inspirerat till att ekokommuner startats i bl.a. USA.

FN-inbjudan


Förändringen fortgår. Torbjörn Lahti är nämligen inbjuden till en konferens i FN-högkvarteret den 2 april. Han har inte fått det fullständiga programmet, men målet är inget mindre än att presentera riktlinjer för världens stater att hitta en ny inriktning på den ekonomiska utvecklingen i världen.

— Att bli inbjuden är en ära i sig, jag representerar ju bara mig själv. Samtidigt erbjuder jag ett koncept som funkar var som helst i världen. Det krävs tid och politisk vilja, men det går. Och vi måste börja nu.

Mänskliga behov


Torbjörn menar att vi måste överge Bruttonationalprodukt, BNP, alltså summan av värdet på ett lands varor och tjänster, som ledstjärna. Han hänvisar till Bhutan, som också representeras vid FN-konferensen. Detta land i Himalaya har ersatt BNP med Bruttonationallycka, som omfattar 72 indikatorer för att beskriva tillståndet i landet.

Torbjörn Lahti föredrar själv att tala om hur man tillgodoser grundläggande mänskliga behov.

— Att tillfredsställa dem medför rikedom i ett land. Det kräver att vi tänker om. Till exempel är det viktigare med funktionen hos en produkt än produkten i sig.

Japanuppdrag


Före FN-uppdraget ska Torbjörn Lahti medverka vid en konferens i Japan. Som huvudtalare förväntas han lägga upp riktlinjer för återuppbyggnaden efter tsunamin och de långtgående konsekvenserna av haveriet vid kärnkraftverket i Fukushima.

— Det handlar inte bara om att bygga nytt, utan om att bygga hållbart. Förväntningarna är stora. Överlag finns ett enormt sug i världen när det gäller hållbar utveckling.

— Det kräver att vi gör oss av med gamla synsätt och gamla institutioner. Vi behöver nya system, som byggs underifrån.

Mer information:

Läs mer på Sustainable Swedens webbplats elller Insitute for Municipalities webbplats.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag