Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Lars Clason

FOI i Umeå delaktigt i fredspriset

På Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå är glädjen stor över att OPCW tildelats Nobels fredspris. Forskare från FOI deltog vid bildandet av organisationen för 16 år sedan.

OPCW utläses Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organisationen för förbud mot kemiska vapen). Utöver att vara med i uppbyggnaden av OPCW, har FOI sedan starten bidragit med expertis, deltagit i inspektioner och genomfört kemiska analyser. FOI har varje år klarat medlemskraven från OPCW, och labbet fick nyligen förtroendet att analysera prover från sarin-attacken i Syrien.

– Det är väldigt kul att OPCW uppmärksammas. Organisationen gör en viktig insats med målet att FN:s konvention mot kemiska vapen ska efterlevas, säger Mats Strömqvist, avdelningschef vid FOI i Umeå.

Spetskompetens

Avdelningen (lika med Umeåanläggningen) heter ”CBRN-skydd och säkerhet”. Här finns landets främsta experter på kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära händelser. Av totalt 140 medarbetare är omkring hälften disputerade forskare, vilket troligen gör FOI till Umeås mest forskningsintensiva arbetsplats utanför universitetsvärlden.

­– Vi har spetskompetens inom alla våra enheter. Särskilt när det gäller kemister kan vi ofta rekrytera personer som utbildats vid Umeå universitet. Många av våra experter är väldigt nischade, och de har unika kunskaper, säger Mats Strömqvist.

Analyser och skydd

FOI har tidigare bidragit med sitt kunnande efter kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl och Fukoshima samt i samband med antrax-breven (med mjältbrandssmitta). När det gäller Syrien, är arbetet troligen inte slutfört.

– Jag kan tänka mig att vi blir inblandade även när det kommer till destruktion av kemiska vapen.

Även mellan de mer rubrikskapande uppdragen pågår en intensiv verksamhet vid FOI. Forskningen inriktas bland annat på förbättrade analysmetoder och undersökningar av hur olika ämnen interagerar med omgivningen. Andra tjänster är utveckling av skyddsutrustning i samarbete med olika räddningstjänster samt uppdrag åt försvarsmakten.

– Vi har också samhällsvetare, som bland annat gör olika hotbedömningar, säger Mats Strömqvist.

Mer information:

Läs mer om FOI på deras webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag