Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Företag i Holmsund kan få stöd

Holmsund utanför Umeå ingår återigen i stödområdet för regionalt bidrag till företagsutveckling. Små och medelstora företag kan därmed få bidrag med uppemot 1,2 miljoner kronor.

Under den senaste tiden har två av Holmsunds största arbetsgivare beslutat om nedläggning av verksamheten; Armstrong World Industries med 120 anställda och Holmsunds Sågverk med 45 anställda. Många människor har drabbats av arbetslöshet i brist på alternativ sysselsättning inom regionens industri.

Ingick tidigare

För att inspirera entreprenörer och investerare och därmed möjliggöra nya arbetstillfällen i Holmsund har Länsstyrelsen i Västerbotten beslutat att Holmsund åter ska ingå i stödområdet för regional företagsutveckling. Det betyder en återgång till vad som gällde fram till 2010. Inom Umeå kommun kan stöd dessutom ges till företag i Sävar-Holmön, Hörnefors och Tavelsjö församlingar.

Olika stödformer

Regionalt bidrag till företagsutveckling kan sökas av företag som planerar nyinvesteringar, där det sökta bidragsbeloppet är minst 20 000 kr men högst 1,2 miljoner kr. Bidraget kan sökas av små eller medelstora företag (färre än 250 anställda) som planerar att starta eller växa genom nyinvesteringar. Stödet kan sökas i form av investeringsbidrag, konsult/forskarcheck, mikrobidrag eller samverkansprojekt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag