Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Företagspris till ledande ekologikonsulter

Enetjärn Natur AB har tilldelats Umeå kommuns Företagspris 2015. Priset delades ut vid Umeågalan den 5 november.

– Jag är oerhört glad över den här bekräftelsen! Vi är ett riktigt bra gäng som står bakom den här framgången, en styrelse med flera proffsiga externa ledamöter, en grymt bra ledningsgrupp och så alla duktiga medarbetare, säger Anders Enetjärn, som grundade företaget 2001.

Enetjärn Natur var det första företaget i Norrland som visade på betydelsen av ekologisk kunskap som grund för att hitta lösningar i stora samhällsbyggnadsprojekt.

Värderingsdrivet

Affärsidén är att hjälpa företag, myndigheter och organisationer att ta rätt beslut i rätt tid i komplicerade markanvändningsfrågor.

– Jorden och vi står inför riktigt stora utmaningar. Vi i Enetjärn Natur har bestämt oss för att vara en del av lösningen. Därför är det så härligt att få bekräftat att ett värderingsdrivet företagande både kan vara lönsamt och leverera lösningar på jordens utmaningar.

Bland kunderna finns Akademiska Hus, Boliden, Cementa, LKAB, Naturvårdsverket, Nordiska Ministerrådet, NV Nordisk Vindkraft, Svevind, Trafikverket, Svenska kraftnät, Vattenfall, WWF, kommuner m.fl.

Goda resultat

Företagets omsättning har varje år visat en stabil ökning och varje bokslut har visat ett positivt årsresultat. Vinstmarginalen de senaste fem boksluten har legat på mellan 5 och 9 %. 2014 omsatte Enetjärn Natur 24 Mkr och för 2015 ligger prognosen på 26 Mkr.

Företaget har i dag ca 30 fast anställda konsulter, sex delägare, en styrelse med externa ledamöter samt en ledningsgrupp. Enetjärn Natur rustar sig för en stark tillväxt och planerar nya etableringar i Sverige och senare Norden.

Prismotivering

”Företaget kännetecknas av ett kraftfullt entreprenörskap i kombination med tydliga värderingar som genomsyrar dess verksamhet i en ung bransch.

Genom sitt engagemang utgör företaget en framstående representant för framtidens värderingsbaserade affärsmodell att integrera hållbarhet med lönsamhet. På kort tid har företaget fått erkänt och stort förtroende från sina kunder, expanderat till 35 medarbetare på tre platser i landet och skapat en stabil plattform för fortsatta framgångar som en av landets ledande ekologikonsulter.”

Om priset

Umeå kommuns Företagspris instiftades för 34 år sedan. Priset utdelas enligt bestämmelserna till ett företag eller en hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser för sina produkter, sina anställda, sin miljö, sina affärsidéer, för sin struktur eller sin verksamhet i övrigt.

Priset utgörs av ett diplom samt 50 000 kronor. Prissumman skall under personalens medinflytande användas inom företaget till åtgärder som främjar företagets fortsatta verksamhet och då företrädesvis sådana åtgärder som innebär utveckling och utbildning av företagets ledning och personal eller andra åtgärder av utvecklingskaraktär.

Den kommitté som lämnar förslag till pristagare består av företrädare för Handelskammaren, ALMI Företagspartner, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna i Umeå samt kommunens näringslivsavdelning.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag