Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Elgitarr

Gitarrmuseum ett världsunikt besöksmål

Omkring 500 elgitarrer, elbasar och andra föremål i bröderna Samuel och Michael Åhdéns samling ska snart visas upp för världen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att medfinansiera Umeå gitarrmuseum i nuvarande Vasaskolan med 2,4 miljoner kronor per år till och med 2015.

Bröderna Åhdéns samling är en av världens största privatägda i sitt slag.

— Det finns inget gitarrmuseum av det här slaget i världen. Att kunna visa upp samlingen är helt fantastiskt! Gitarrerna är viktiga beståndsdelar i en kultur som delas av så många. De berättar om vår samtidshistoria på ett makalöst sätt och överensstämmer så väl med Umeås lokala musikscen, säger Anna Olofsson, Umeå kommuns marknadschef.

— Museet spelar också väl ihop med Scharinska, musikaffären och övrig kommande verksamhet i Vasaskolan.

Många besökare


I den interaktiva, upplevelsebaserade och ständigt förnyade utställningen kommer det att ingå klassisk och epokgörande utrustning från bland andra Fender, Gibson och Vox. Initiativtagarna räknar med minst 15 000—20 000 tillresande besökare och turistekonomiska intäkter på närmare 10 miljoner kronor per år.

— Det innebär ett lika välstämt som välkommet lyft för besöksnäringen, säger Anna Olofsson.

— Bland besökarna kan troligen räknas in ett antal prominenta musiker som är knutna till tillverkarna. När de är här kan de passa på att ordna föreläsningar och clinics för lokala musiker, tillägger hon.

Start i januari 2014


All ny verksamhet kräver en anpassning av Vasaskolans lokaler för 18 miljoner kronor, vilket ska täckas genom hyra. Museilokalerna är dimensionerade för ett flöde på cirka 50 000 besökare per år och verksamheten är beräknad att gå med vinst under fjärde året. Målsättningen är att inviga Umeå gitarrmuseum i januari 2014. Det stora antalet gäster i Umeå under kulturhuvudstadsåret torde vara gynnsamt för verksamheten, men inte avgörande, eftersom tidsramen för projektet är minst 15 år.

"Ett lyft"


Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att reservera 2,4 miljoner kronor per år under 2103—2015 för att medfinansiera Umeå gitarrmuseum.

— Jag hoppas att Eric Clapton kommer och klipper bandet, säger en nöjd Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och övriga ledamöter i utskottet stämmer in i kören.

— Ett lyft både musikaliskt och för besöksnäringen, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

— En kulturell julklapp till umeborna, säger Peder Westerberg (FP).

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Anna Olofsson
marknadschef
Umeå kommun
090-16 32 14
070-652 06 56
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag