Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

God tillväxt väntas i Umeå

Umeås befolkning minskade med endast 153 personer under det första halvåret. Minskningen är den lägsta på många år, vilket talar för en god tillväxt för året som helhet.

Umeå och andra universitets- och högskoleorter uppvisar vanligtvis förluster i befolkningstalen under våren. Det beror på den utflyttning av studenter som sker när vårterminen slutar. När sedan tillströmningen vid höstterminsstarten tar vid ökar befolkningen på nytt. 

Färre utflyttade – många födda

Den begränsade minskningen under halvåret 2013 beror främst på att betydligt färre än vanligt har flyttat från Umeå under våren. Framför allt utflyttningen till utlandet har minskat i jämförelse med förra året och återgått till en mer normal nivå. Den totala inflyttningen till Umeå var omkring 100 personer lägre än tidigare år. Trenden med ovanligt många födda håller i sig, och halvårssiffrorna är de högsta på länge.

Högt söktryck

Även om det ännu inte går att uttala sig om utfallet för hela året, så är de positiva halvårssiffrorna ett mycket bra ingångsvärde för andra halvåret 2013. Till detta ska läggas ett högt söktryck till universiteten, vilket talar för att alla studieplatser tas i anspråk. Allt sammantaget betyder med stor sannolikhet att Umeå kommer att ha en god tillväxt under 2013.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag