Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bygglogistik

G&P i Umeå satsar på smarta byggleveranser

Logistiken vid byggarbetsplatser kan förbättras avsevärt. Det menar Gärdin & Persson, G&P, i Umeå, som ser vinster för effektivitet, arbetsmiljö och kvalitet, bl.a. genom leveranser efter arbetstid.

Normalt vid byggen är att inkommande leveranser av material sker löpande. Detta gör att byggarbetarna blir upptagna med materialhantering i stället för produktion. Dessutom stjäl det resurser i form av maskiner.

— Intransport sker ofta med byggets kran eller byggets hiss, som då inte kan användas i det pågående arbetet, säger Rolf Dahlroth, försäljningschef Bygg vid G&P i Umeå.

En annan möjlighet är att använda en kranbil, men vid exempelvis pågående byggen i centrala Umeå är det så trångt att det är svårt att rymma vare sig fordon eller material.

Rätt plats i rätt tid


Som samarbetspartner med Svensk Bygglogistik AB förordar G&P ett koncept med leveranser efter arbetstid.

— Dels slipper man tidskrävande transporter i rusningstrafik, dels förbättras planeringen. Om byggaren i förväg ritar var han vill ha materialet, och det levereras efter arbetstid, kan snickaren börja med sitt arbete direkt på morgonen.

Ytterligare fördelar är att materialet inte blir stående på en slumpmässig plats, i vägen för produktionen, eller att det blir utsatt för väder och vind.

— Det är bättre att materialet står väderskyddat i vårt lager tills det behövs, säger Rolf Dahlroth.

Ökad effektivitet


Förhoppningen är att ett nytt logistiksystem skulle kunna öka effektiviteten vid olika byggen. Här finns mycket att hämta, enligt rapporten "Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt" (2005) av bl.a. FoU-Väst inom Sveriges Byggindustrier.

Den 22 dagar långa studien av ett projekt som rörde nybyggnad av bostäder visade bland annat att endast 17,5 procent av arbetstiden vid bygget rörde direkt värdeökande arbete, medan hela 26 procent av tiden bestod av väntan.

Mer information:

Läs mer på Gärdin & Perssons webbplats eller på Bygglogistiks webbplats.

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag