Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Karin Thuresson, Svenska Hem, Malin Rantamäki, Åhléns, Pelle Unosson, Utebutiken, och Anders Kjellander, Umeå kommun, medverkade vid Morgonpasset.

IKEA lyfter handelsstaden Umeå

Handlare i Umeå ser inte IKEA eller kommande 90 butiker på Söderslätt som ett hot. De kan dessutom luta sig tillbaka på den forskning som säger att etableringen av ett IKEA-varuhus innebär ett uppsving för handeln i stort. Detta var temat för Morgonpasset den 3 mars.

IKEA i Umeå öppnade i slutet av februari och det tillhörande köpcentret med 90 butiker, restauranger och caféer slår upp dörrarna i mitten av mars. Huvudfrågan vid Morgonpasset var hur etableringarna kommer att påverka resterande del av Umeås handel. Anders Kjellander, Umeå kommuns näringslivsutvecklare med fokus på handel, inledde med en beskrivning av nuläget. Enligt tidningen Market är Umeå landets hetaste handelskommun, och branschen har drygt 6 000 anställda.

Många vill etablera sig

Anders Kjellander räknade upp Umeås fem handelsområden; centrum, IKEA/Avion, Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken.

– Inget av dem är egentligen externhandel och det drar vi nytta av i dag, för trenden är inte att bygga ute på en åker. Det som är tydligt är att vi behöver mer mark, för det är ett stort tryck från dem som vill etablera sig i Umeå.

– Staden har haft en svag utveckling för dagligvaror. Det har inte byggts nya butiker, men många restauranger. Det brukar talas om ”kampen om magen”. Men nu är flera nya butiker på gång.

Lockar folk utifrån

Handelsnettot, alltså skillnaden mellan det som utomstående handlar här och det Umeåborna handlar på andra orter, är i Umeå 15 procent.

– Det är alldeles för lite, siffrorna för Sundsvall är 62 procent. De som har högre siffror har undantagslöst ett IKEA-varuhus. Vi kan räkna med att folk kommer att åka hit från Örnsköldsvik, Skellefteå, inlandet och Finland, och det innebär en otrolig möjlighet.

Många kanske förväntar sig tomma butikslokaler i city som en effekt, men en omvandling är snarare troligare. Den har redan pågått under en tid.

– Många tidigare butiker har blivit antingen fik eller restaurang, en stadsomvandling som sker i alla tillväxtstäder. En annan trend är en mix mellan butik och restaurang, som DUÅ och Två fiskare.

Nya butikskoncept

En omflyttning kommer alltid att ske. Det kan vara för att man söker en större lokal, mindre lokal, billigare lokal, eller för att man vill ha ett annat läge.

Anders Kjellander tror att vi kan få se fler ”Pop up”-butiker, alltså sådana som finns tillfälligt.

Butiker kommer inte vara vad de har varit, är en annan förutsägelse. Ett exempel är butiker i mycket bra lägen, som egentligen inte är till för försäljning utan för marknadsföring.

Etableringstrycket i Umeå är ett tecken på att varken e-handel eller IKEA ses som ett hot.

– Man bygger inte nya butiker för att man vill bränna pengar, man kommer till en plats där det går att tjäna pengar.

Umeås starka tillväxt

En av slutbilderna visade befolkningstillväxten de senaste 40 åren. Under den tiden har Sundsvall i stort sett stått stilla, medan Umeå har ökat med 45 000 personer. Det blev också ett svar på den retoriska slutfrågan: kommer IKEA:s etablering att leda till att city i Umeå dör ut, ungefär som i Sundsvall.

– Nej, och den enkla förklaringen är befolkningsökningen. Det är klart att ett snitt på över 1 000 personer per år skapar möjligheter för handel.

Forskning vid Handelns utredningsinstitut visar dessutom att etablering av ett IKEA-varuhus ökar omsättningen inom sällanköpshandeln med 20 procent och antalet anställda med 17 procent.

Andras del av en större kaka

I slutet av Morgonpasset fick några Umeåhandlare ge sin syn på hur deras butiker kommer att påverkas av IKEA. Pelle Unosson, Utebutiken, berättade om hur läget var lördagen den 26 februari, dagen efter att IKEA öppnat:

– Då skulle centrum vara stendött, trodde många. Men vi hade full snurr från klockan 10, då vi brukar städa. Det var inga kända ansikten, utan många från Skellefteå, Lycksele och andra orter.

Karin Thuresson, Svenska Hem, är full av tillförsikt:

– Vi har vår egen nisch med varumärken, Svanenmärkta produkter och särskild service. Det satsar vi nu ännu mer på. 90 nya butiker till kommer att dra folk till Umeå, vilket kommer många till del.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag