Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Näringslivsdag 2012

Anna Göransdotter Nilsson, Balticgruppen Hotell AB, Mia Eskilsson, centrumledare, och Krister Andersson, Umeå Congress/Nordic Incoming, deltog i besöksnäringspanelen.

IT och besöksnäringen möjligheter för Umeå

Olika IT-lösningar kan vara bärande inslag i Kulturhuvudstadsåret 2014, som bör bli en trampolin för besöksnäringen i Umeåregionen. De två framtidsbranscherna stod i fokus när kommunfullmäktige i Umeå samlades för Näringslivsdag den 11 april.

Den hittills fjärde Näringslivsdagen inleddes av Tord Carnlöf, vd vid Svensk Destinationsutveckling. Han redogjorde för några generella trender inom besöksnäringen, t.ex. ökad "grannlandsturism" och ett ökat intresse för landsbygden, spasemester, ekoturism samt sport- och äventyrsresor. En framgångsfaktor är lågprisflygets utveckling, där norra Skandinavien tyvärr i stort sett är en vit fläck på kartan.

Visionen för Svensk Destinationsutveckling är att fördubbla den svenska besöksnäringen fram till 2020. Möjliga vägar dit är att satsa på tydliga teman, som t.ex. natur, kultur, kvalitet och hållbarhet, måltider och evenemang, och att göra det med helt egna erbjudanden.

Plats för arrangemang


Nedbrutet till orten för dagen formulerade Tord Carnlöf huvudfrågan för en potentiell turist:

— Varför vill jag till Umeå och hur kommer jag dit?

Utmaningarna för Umeåregionen är enligt Carnlöf att bl.a. utveckla förpackade erbjudanden av internationell klass, att utveckla både organisation och marknadsföring samt att profilera regionen ur både inhemskt och internationellt perspektiv.

Frågan om den största utmaningen gick också till den trehövdade panel som tog plats på podiet i fullmäktigesalen. Krister Andersson från Umeå Congress/Nordic Incoming efterlyste en plats för större arrangemang.

— Det kan handla om middagar, skoterkörning, hundspann och annat.

Mat, idrott och festivaler


Anna Göransdotter Nilsson från Balticgruppen Hotell AB efterlyste "mer produkter på hyllan", och hon ser behovet av företag som gör ordentliga satsningar. Mia Eskilsson, centrumledare för tre gallerior, menade att den nya och samlade evenemangskalendern kan leda till fler arrangemang och synergieffekter.

Flera av fullmäktiges ledamöter hade tankar om s.k. reseanledningar. Marie-Louise Rönnmark ser mat och råvaror som ett område som kan utvecklas och därmed locka besökare även efter 2014, och Lennart Johansson vill sätta Umeå på kartan som en idrottsort. Tomas Wennström lyfte fram att Umeå har flera högklassiga festivaler, men att dessa bör marknadsföras bättre.

Livet efter 2014


Förutom olika erbjudanden finns möjligen anledning att också utveckla organisationen. Britt-Marie Lövgren i kommunfullmäktige undrade t.ex. om huruvida det finns klara gränser för ansvar för Kulturhuvudstad 2014 respektive destinationsbolaget VisitUmeå.

Apropå 2014 betonade Tord Carnlöf, utan närmare beskrivningar, att några aktiviteter under året kan bli "verkligt intressanta".

— Det viktiga är att jobba långsiktigt och skapa en riktig magnet. För övrigt ser jag människorna i sig som en stor del av Umeås karaktär, men det är inte så lätt att sälja.

IT-staden Umeå


IT-passet inleddes av Martin Wiklund från Infotech Umeå. Att branschen är på frammarsch bevisas t.ex. av att det i Umeå 2010—2011 startades 33 nya IT-företag, som totalt sysselsätter ca 100 personer. Intresset för IT-utbildningar har också ökat markant, och Umeås många duktiga forskare har fått stora pengar för sina projekt.

Nyckelfrågan för många företag är att hitta kompetenta medarbetare. Ett nytt grepp var den rekryteringsresa till Stockholm som 16 Umeåföretag genomförde i höstas. Martin Wiklund menar också att Umeå har mycket att erbjuda:

— Vi är på tå. Vi har länge haft snabbast bredband. Ett annat exempel är att vi var först med internet på lokalbussarna. Det är otroligt viktigt att vi profilerar oss på det här sättet, sade Wiklund, som nämnde att han under sin tid i New York hade en uppkoppling på 7 MB, efter att han under flera år vant sig vid 100 MB i Umeå.

Fler tjejer!


Viktiga insatser för att profilera Umeå som IT-stad görs av Infotech Umeå. Den dagliga nyhetsrapporteringen leder till att en artikel i veckan placeras i nationell press.

— På det sättet bygger vi stolthet, som gör att fler kan satsa.

Andra delar i verksamheten är events, personliga möten, TV-sändningar (uppmärksammade av Computer Sweden), utbildning, inspiration, hjälp med kapital och kompetens, strategiska samarbeten med it-kluster runt om i världen samt affärscoachning.

En av utmaningarna för framtiden är enligt Martin Wiklund att få fler att våga satsa på sina affärsidéer. En annan är att möta kompetensbehovet, och då inte bara i form av erfaret folk.

— Det finns pinsamt få tjejer i branschen, så vi måste locka fler!

Rekryteringen viktig


Wiklund betonade också behovet av kapital från 2 miljoner och uppåt, att få företag att ta sig ut från den lokala marknaden samt att utveckla innovationskulturen, bl.a. genom att göra det accepterat att misslyckas. Med hänvisning till Silicon Valley, där tidigare konkurser är bevis på ambitioner och ett måste för att få uppdrag, upprepade Martin Wiklund sitt förslag om att utse Årets konkursföretag vid UmeåGalan.

I Näringslivsdagens IT-panel såg Teknikhusets vd Susanne Österström Dahlqvist rekryteringen som den största utmaningen. Detsamma gällde Anders Forsberg, regionchef vid Sogeti:

— Vi har en person sysselsatt på heltid med rekrytering, och vi har också mål om fler tjejer. Hemvändarmarknaden är viktig.

Användarvänlig teknik


Johanna Högberg från Codemill hade ett lite annat perspektiv:

— Vi har mer av en säljmässig utmaning; att jobba internationellt och inte vara så bekväma.
Hon svarade vidare på frågan om vad som är det viktigaste tekniska hjälpmedlet för att nå ut:

— Interaktionsdesign, alltså att anpassa teknik till användaren, är vi riktigt bra på i Umeå.

Liknande tankar hade Susanne Österström Dahlqvist:

— Det gäller att hitta lösningar där användaren är, genom olika skärmar och olika sätt att använda dem.

IT-lösningar 2014


Panelen diskuterade också hur Umeå kan bli ledande i teknikutvecklingen. Susanne Österström Dahlqvist förordade ökat samverkan mellan IT-företagen, och Anders Forsberg fyllde på med en ännu starkare samverkan med Umeå universitet. Johanna Högberg betonade vikten av att tänka nytt:

— Det gäller att prova nya lösningar, gärna i oväntade sammanhang.

Moderatorn Martin Wiklund hade själv några konkreta förslag:

— Det borde finnas gratis Wi-Fi i hela stan, eftersom Telias lösning inte räcker till. Frågan är bara om vi har råd med det. En självklarhet inför 2014 är att den som fysiskt upplever ett arrangemang ska kunna söka sig vidare med olika tekniska lösningar för att hitta mer.

Eftermiddagen ägnades åt gruppvisa besök hos Uminova Innovation, Algoryx, Umeå Biotech Incubator, Umeå Congress/Nordic Incoming, företagsbyn Flottaren/ECO Fastigheter, Umbio, Aptum, Umeå Taxi, Gärdin & Persson, Smidesproffsen, VK, Tyréns, Arkitektkopia, Plakat och Norrporten.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag