Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Konfliktforskaren som söker hållbarhet

Anna Borgeryd är företagare, föreläsare och författare i lika delar. Drivkraften att förstå sammanhang och skapa lösningar har hon användning för som koncernstrateg i Polarbröd.

Eftersom Anna Borgeryds föräldrar drev Polarbröd, fick Anna och hennes syster Karin tidigt en inblick i familjeföretaget.

– Mamma och pappa tyckte inte alltid så lika. I grund och botten var det berikande. Om alla i en företagsledning alltid tycker lika, så är någon eller några överflödiga. En väl hanterad oenighet är fruktbar. Att följa detta vid köksbordet blev som en utbildning för mig och min syster, berättar Anna.

Sedan följde också en akademisk utbildning och en doktorsavhandling om konflikthantering.

Anna Borgeryd har studerat bland annat Gulfkriget och ex-Jugoslavien, utifrån hur väl statssystemet fungerat i hanteringen av konflikterna.

Relationsroman

Parallellt har Anna fått utlopp för sin kreativa sida. Ett prisat manus var på väg att bli långfilm, men produktionsbolaget gick i konkurs.

– Jag gjorde om manuset till ”Tunna väggar”, en relationsroman där jag har tagit med finanskraschen 2007–2008. För mig känns det så meningsfullt och kul att skriva. Oavsett om jag forskar, leder företag eller skriver text är det uttryck för samma drivkraft; att förstå för att sedan skapa lösningar.

Vad är pengar?

Anna är styrelseordförande och koncernstrateg i Polarbröd, där hon och systern Karin (vd) är femte generationen som driver familjeföretaget. Att inte vara ekonom ser Anna i viss utsträckning som en styrka.

– Jag ställer basala frågor, som: ”vad är pengar?”. I sammanhanget kan vi ta USA, som ökar sin penningmängd med 85 miljarder dollar varje månad. Långsiktigt påverkar det förstås pengarnas värde.

Anna Borgeryd menar att hon haft väldigt stor nytta av sin utbildning i systemutvärdering, när hon tittat på försörjningsläget i världen.

– Finanssystemet i världen är bräckligt. Det bygger på flera felaktiga antaganden, bland annat att världen är oändlig och oförstörbar.

Tuffa hållbarhetsmål

För att börja bygga en uthållig försörjning inom planetens gränser, har Polarbröd satt upp nya villkor för sin verksamhet.

– Polarbröd har funnits i 135 år. Frågan för framtiden är hur vi ska arbeta och rigga våra resurser, så att vi kan förse människor med bröd i minst 135 år till.

Målet är att nå fullständig hållbarhet till 2022. Bland de villkor som ska uppfyllas finns att vara nettopositiva inom förnybar energi, alltså producera mer än man förbrukar. Koncernen har satsat 150 milj kr i vindkraft genom dotterbolaget Polarkraft, och Anna Borgeryd är övertygad om att energimålet kommer att nås först.

Det krävs samhällsförändringar

En annan utmaning är målet om fossilfria transporter.

– Vi har cirka 60 procent av frakterna på järnväg i dag och har börjat fasa in rapsbaserad RME som drivmedel för vägtransporterna, så även det målet ska vi kunna nå till 2022. Däremot är det risk för att vi stupar på råvarorna. Jordbruket måste åter bli ett förnybart drivet kretslopp för att vi ska nå hållbarhet i matförsörjningen. Det är inte något vi kan åstadkomma själva utan samhällsförändringar.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag