Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umecrine

Läkemedel för miljarder i sikte för Umeåföretag

I fjol satsades 55 miljoner kronor i riskkapital i företagsgruppen Umecrine. Motivet är en förväntad mångmiljardomsättning för läkemedel mot bl.a. humörsvängningar och demens.

Verksamheten vid Umecrine baseras på mångårig forskning vid Umeå universitet. Redan 1972 började Torbjörn Bäckström, i dag professor och vd för Umecrine AB, studera olika stress- och könshormoner. Ämnen kopplade till dessa kan orsaka sjukdom genom att påverka olika system i hjärnan.

Bäckström och en forskarkollega gjorde ett genombrott 1998, då de kunde blockera effekterna av skadliga stress- och könssteroider.

— Vi insåg att det kunde leda till ett läkemedel. För att bevara upptäckten, sökte vi patent och startade Umecrine AB år 2000, säger Torbjörn Bäckström.

Mycket stor potential


Upptäckten kan i själva verket leda till flera olika läkemedel. Överätning, återfall i alkoholism, olika former av humörpåverkan och demens är bara några av de tillstånd som skulle behandlas på detta sätt.

— Det finns en otrolig potential, och det har våra investerare upptäckt.

Först med att satsa i företaget var Teknikbrostiftelsen, och sedan dess har många andra hakat på. Enbart i fjol satsades alltså 55 miljoner kronor i företagsgruppen, som numera består av moderbolaget Umecrine AB samt intressebolaget Umecrine Mood, som utvecklar läkemedel mot humörpåverkan, och dotterbolaget Umecrine Cognition, där fokus ligger på att förebygga demensutveckling, främst Alzheimer.

Världsmarknad


Ett franskt riskkapitalbolag och Karolinska Development satsade 38 miljoner i Mood, där utvecklingen hunnit längst. Investeringen kan bli mycket givande. Den förmodade årliga omsättningen av kommande läkemedel är för Mood 1,5 miljarder och för Cognition 5 miljarder.

— Siffrorna gäller alltså dollar, tillägger Torbjörn Bäckström.

Umecrine Mood är nära ett eller flera läkemedel på marknaden. Företaget har i sitt utvecklingsarbete passerat den första prekliniska fasen och fas 1 med försökspersoner, för att nu vara i fas 2, som omfattar patientstudier. Den avslutande fas 3 består av större studier och inkluderar flera länder.

Vill utveckla nya idéer


Målet för Mood kan vara nått 2015, alltså 43 år efter att Torbjörn Bäckström startade sin forskarbana.

— Uthållighet är A och O i den här branschen, och det gäller även för investerare. Om det blir succé för Umecrine, kan man tala om ett livsverk för min del.

Men 2015 är långt ifrån slutpunkten. Tanken med att dela upp bolaget i flera delar är dels att underlätta för investerare att identifiera möjligheterna, dels att bygga för framtiden.

— Mood, och efter det Cognition, ska ge så mycket pengar att vi kan gå vidare med andra idéer. Det kanske inte blir ett nytt AstraZeneca, men målet är ett bolag för läkemedelsutveckling som klarar sig med egna pengar.

Mer information:

Läs mer på Umecrines webbplats.

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag