Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mål: att bli nummer 1 i världen

Kompetenta medarbetare och avancerad teknik fällde avgörandet när bolaget valde att placera Volvo Cab Competence Center vid Volvo Lastvagnar i Umeå. Vid Morgonpasset den 4 februari berättade Mona Edström Frohm, platschef vid Volvo Lastvagnar i Umeå, om centret och samarbetet med Umeå universitet.

Vid Volvo Lastvagnar i Umeå arbetar 1 400 av AB Volvos totalt 95 000 anställda. Produktionskapaciteten för den 1 km långa anläggningen är 75 000 hytter/år, och i dagsläget är takten ca: 60 000 hytter/år. Hytterna levereras till fabrikerna i Tuve och Gent. Utöver detta produceras även detaljer och hyttdelar, som levereras till fabriker över hela världen, bl.a. Thailand, USA och Brasilien.

Under de senaste 10 åren har ca 6 miljarder kronor investerats i Umeåanläggningen. Denna ultramoderna fabrik har bland annat 290 robotar i den automatiserade sammansättningsprocessen. Måleriet, som klarar att måla i drygt 800 färger, uppvisar utsläppsvärden som ligger långt under satta gränser.

Tungt beslut

Betydligt kärvare var det i december 2013, då beslut fattades om att monteringen skulle flyttades till Tuve. I Umeå ledde det till uppsägning av 450 medarbetare, varav många varit anställda i 15 år.

– Det var verkligen en mörk dag. Men i dag är nästan 75 procent av de uppsagda i arbete eller studier. Närmare sommaren ska det kunna vara 95 procent.

Flytten av monteringen har färgat omvärldens syn på fabriken, och Mona Edström Frohm har flera gånger fått frågan om hela fabriken ska läggas ned.

– Och medarbetare har haft en sargad tro på fabrikens framtid. I samband med beslutet  satte vid oss ned för att komma fram till hur vi skapar framtidstro, i fabriken och i regionen.

Vd-n blev övertygad

Svaret var: ”Vi har kompetens, vi har en modern och avancerad teknik. Det är klart att vi ska vara ett kompetenscenter”. Volvos dåvarande vd Olof Persson bjöds upp till Umeå. Han lyssnade till argumenten från ett samarbetsforum, som förutom fabriksledningen bestod av länsstyrelsen, Umeå kommun, Umeå universitet och Region Västerbotten.

Volvo Cab Competence Center kunde invigas i december 2015. Uppdraget är att stärka koncernens förmåga att tillverka framtidens hytter på ett rationellt sätt med högsta kvalitet. Det ska ske genom att stödja utvecklingen av nya produktkoncept, och dessutom utveckla och införa innovativa och lönsamma tillverkningsteknologier.

Ska ligga i framkant

– Varför blev det då just i Umeå? Svaret är att här finns oerhört kompetenta medarbetare och väldigt avancerad teknik.

Centrets verksamhet bygger på samarbete; med experter inom Volvo Technology och Operations, nyckelleverantörer, andra fabriker och Umeå universitet.  Målet är att ligga längst fram när det gäller kunskap i geometri, formning, ytbehandling, tätning, fogning, projektledning och miljöteknik.

– När någon är bättre, så utbildar vi oss, etablerar ett samarbete eller så försöker vi anställa den personen. Det är lite av vår filosofi.

Olika projekt

Centret i Umeå innefattar även en pilotanläggning för hyttsammansättning och ett målerilab, och som introduktionsfabrik är man först med serieproduktion. Centret driver och deltar i olika projekt och arbetar med benchmarking och teknikspaning.

Ett exempel är FIQA-projektet, som drivs i samarbete med Umeå universitet och Volvo Cars och som omsluter 14,6 miljoner kronor. Det syftar till ett effektivt och automatiserat system för kvalitetsinspektion och reparation av hytter och karosser.

Förbättringsarbete

Kompetens- och ledarutveckling är två ledstjärnor för Umeåfabriken. En annan är ett framgångsrikt förbättringsarbete, där man uppmärksammar medarbetares ständiga förbättringsarbete genom  att fira Månadens förbättring och Årets förbättring med utmärkelse och tårta. 2015 blev också fabriken en av 20 nominerade, av 157 inskickade bidrag, till ett internt globalt pris för sitt förbättringsarbete med syfte att reducera energiförbrukningen och därmed också dess påverkan på miljön.

Målet är givet

Volvo är en internationell koncern, och Mona Edström Frohm beskriver framtidsresan för Volvo Lastvagnar och kompetenscentret i engelska termer. ”One factory” innebär ökat samarbete och att leverera önskad volym. ”Going for gold” är ständiga förbättringar och uppfyllelse av nyckeltal.

– Vi ska bli den bästa hyttfabriken i världen. ”Number One”.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag