Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Henning Sandström, en av galans vinnare. Foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Många vinnare på Umeågalan

Biljetterna tog i vanlig ordning slut i ett nafs till Umeågalan den 6 november. Konferencieren Sissela Kyle och sångaren Ola Salo förde vidare traditionen av riktigt professionella framträdanden. Galans verkliga centralfigurer är förstås prisvinnarna, som presenteras här.

Årets Företagare: Syskonen Anna Ericsson och Mikael Ericsson på Motorcentralen

Motivering: ”Årets företagare 2014 gillar att göra saker på sitt sätt, strävar hela tiden framåt och backar inte för utmaningar. Årets företagare är en viktig del av Umeå och bidrar till att staden växer och utvecklas. I en traditionell och hårt styrd bransch står årets företagare stabilt med ambitionen att hela tiden bli bättre. Med 70 års erfarenhet i bagaget ser vi med tillförsikt på deras framtid.”

Årets Avknoppningsföretag: Nordic Biomarker

Motivering: ”Bolaget grundades 2007 när en av deras blivande kunder bad dem på sina bara knän att tillverka analyssubstanser till dem. Dessa reagenser används idag världen över vid diagnos av blodproppar. Redan från start har bolaget haft en betalande kund vilket har gjort att de vuxit organiskt och rankas idag som en av de 50 snabbast växande teknikbolagen i Sverige. Bolaget omsatte 2013, 23 mkr med en vinstmarginal på 52 %. Genom att leverera en kund efterfrågad lösning i ett väldigt specifikt produktsegment kombinerat med leveranssäkerhet och hög kvalité har Bolaget skapat en unik marknadsnisch och blivit bäst i världen.”

Årets tillväxtföretag: Telecom3 Sverige AB (T3)

Motivering: ”För viljan att bryta in på etablerad marknad, för förmågan och kraften att utveckla affärskoncept och service som resulterat i stark tillväxt och god lönsamhet”.

Årets Unga Företagare: Edelphoto AB

Motivering: ”Utan en plan B har företaget antagit utmaningen och visat att det med stort driv och ett betydande entreprenörskap går att utveckla ett framgångsrikt företag. Med passion och glädje säljer företaget mer en upplevelse än en produkt. Företagaren är en stor inspiratör och en bra förebild och ambassadör för unga företagare i Umeå.”

Årets Nyföretagare: Erik och Niklas Anens, Hydraulkompaniet AB

Motivering: ”Med en genomtänkt försäljningsstrategi och gedigen branscherfarenhet har årets nyföretagare på kort tid etablerat sig i kommunen. Företaget har snabbt byggt upp en betydande kundbas. Årets nyföretagare är en god förebild och inspirationskälla för andra som vill starta och utveckla företag.”

Årets Marknadsförare: Svenska Gitarrmuseet AB/Guitars - the museum

Motivering: "Vinnaren av Årets Marknadsförare har, med smarta kanalval och strategiska PR-insatser, på mycket kort tid lyckats charma Umeåborna och etablera sitt varumärke på ett ovanligt och kreativt sätt. Med råg i ryggen och god hjälp av historiens vingslag har de siktat högt och navigerat mycket skickligt i det nya medielandskapet och därmed vunnit mark långt ut på den globala scenen.”

Årets Hantverksstipendiat: Fotograf Henning Sandström, Milling Production AB

Motivering: "Vinnaren har visat förmåga att se nytt och från ovan. Han har därigenom utnyttjat den moderna teknikens utveckling och skapat helt nya arbetsmetoder. På så sätt har han tillfört ny kunskap till ett yrke med gamla traditioner.”

Årets Exportföretag: Advanced Integration Technology Umeå AB

Motivering: ”Med spjutspetskompetens inom avancerad tillverkningsteknik för flygindustrin har företaget fördubblat sin omsättning på några år. Ett världsledande företag inom sin bransch, som verkligen tagit höjd och som bidrar till att vi resenärer kan se världen från ovan.”

Umeå kommuns företagspris: Umia AB

Motivering: ”Genom att utmana stora etablerade företag i en traditionellt präglad bransch har företaget visat prov på äkta entreprenörskap. Med sin modell för totalinstallationer och samverkan, förmåga att förena hög teknikkompetens och vikänsla har företaget vuxit exceptionellt snabbt med god lönsamhet. Efter fyra framgångsrika år är nu företaget väl etablerat och moget för nya utmaningar.”

VK Medias varumärkespris: Umeå 2014

Motivering: ”Varumärket har satt vår stad i gungning och höjt Umeåbornas puls. När det röda, glada, hjärtat slår, då riktar Europa sin blick mot Umeå”.

Årets huvudpartnerspris: Vitec Software Group AB (publ.)

Motivering: ”Detta företag har genom flera års kloka investeringar, utveckling av sin affärsmodell och nisch mot branscher ingen annan velat ge sig in på stärkt sin ställning som en långsiktig och resursstark nordisk leverantör av branschspecifika affärssystem. De erbjuder lönsamma och moderna verksamhetsstöd till såväl fastighetsmäklare som bygg- och fastighetsbolag, energibolag, banker & försäkringsbolag och tidningsföretag i hela världen. Företaget och dess grundare har bevisat att ett företag i norra Sverige kan nå internationella framgångar och kvala in som ett av de 100 mest intressanta europeiska tillväxtbolagen och de bidrar till det lokala affärslivet genom att som enda börsnoterade bolag ha sitt huvudkontor i Umeå”.

Umeågalans profilpris: Svenska Gitarrmuseet AB/Guitars - the museum

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag