Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Miljöarbete i ord och handling

Umeå är en av tre nominerade till Europas miljöhuvudstad 2018. Oavsett utgång fortskrider miljöarbetet och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Thomas Heberlein, professor emeritus vid SLU och University of Wisconsin, deltog vid Morgonpasset den 12 maj för att berätta om miljöarbete i olika delar av världen.

Thomas Heberlein har bred erfarenhet av forskning om människors olika typer av miljöbeteende och vårt användande av naturresurser. Vid Morgonpasset fokuserade han på varför det ofta finns en klyfta mellan vad vi säger och vad vi faktiskt gör.

Heberlein presenterade tre sätt att förändra ett beteende eller skeende. Det vara genom en teknologisk lösning, förändrade attityder (som måste påverka beteendet) eller strukturella förändringar.

– Det är viktigt att förändringarna överensstämmer med attityden hos flertalet människor.

Ändrad inställning till rovdjur

Ett av Thomas Heberleins exempel var bygget av dammar (teknologisk lösning) för att minska översvämningsskador vid en amerikansk flod på 1920- och 1930-talen, men i stället ökade skadorna. Det visade sig att människor invaggades i en falsk trygghet och fler bosatte sig vid älven, som översvämmades trots dammarna. Och det var inte genp, utbildning och kartor över riskområden som trenden kunde vändas, utan det var när bankernavar mycket mer restriktiva med lån till de bostäder som byggdes vid älven det blev ett skyfte i beteende.

Heberlein berättade också om Aldo Leopold, som gick från att vara fanatisk rovdjursdödare till att värna samma djur. Betydelsefullt för förändringen, som tog 25 år, var att den tidigare skogvaktaren blev vetenskapsman och den direkta erfarenheten av att se de negativa effekterna av att rovdjuren försvann.

Trängselskatt

Thomas Heberlein lyfte också problemet med biltrafik i Stockholms innerstad. Den strukturella lösningen med trängelskatt, som infördes 2006, har lett till 20 procent färre bilar. När skatten tillfälligt slopades 2007 för en utvärdering, ökade mängden bilar men inte upp till föregående nivå.

Andelen stockholmare som stöder trängselskatten har under åren ökat från 40 till 70 procent.

– Några orsaker till att trängselskatten har fungerat är att Stockholmarna generellt har en positiv inställning till både miljö och skatter samt att de är mindre beroende av bilar än boende i många andra städer.

Inga papperskorgar – inget skräp

I USA har alla papperskorgar tagits bort från en park. Till en början delades påsar ut till besökarna, men påsarna staplades på hög på olika ställen. De ansvariga slutade med påsarna, och även skräpet lyser numera med sin frånvaro.

– Folk ska tänka ”Aha, jag ska ta med mig skräpet”, och det fungerar. Det finns också en diskret placerad container om någon frågar var skräpet kan slängas.

Slutklämmen från Thomas Heberlein var att det inte går att lita blint på att utbildning alltid leder till önskat beteende.

– När någon säger ”För att det här programmet ska fungera, måste vi utbilda folk”, menar de egentligen ”Det här programmet kommer aldrig att fungera”.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag