Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nu är avtalet i hamn som innebär att Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med närmare 20 miljoner kronor stegvis under ett antal år framöver i COS Systems. Från vänster Peter Lidström, vd COS Systems, Sofia Ekström, vd Ekström Invest, Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr, och Gunnar Ekström, ordförande, Ekström Invest.

Miljoninvestering i COS Systems stärker USA-affärer

Umeåföretaget COS Systems tar in ny stor investering. Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med närmare 20 miljoner kronor under de kommande åren för en internationell satsning.

Utbyggnaden av fiber sker snabbt i hela världen när allt fler vill ha bredband. Här har Umeåföretaget COS Systems skaffat sig ett försprång på marknaden med sina lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare. Affärerna går mycket bra, under 2015 har ett 20-tal nya kunder tillkommit enbart i USA.

– Men vi får förfrågningar från hela världen, säger Peter Lidström, vd för COS Systems som idag har 17 medarbetare i Umeå.

20 miljoner kronor

Ett starkt stöd för en fortsatt kraftig tillväxt får COS Systems nu när Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in som ägare i företaget med en större gemensam investering. I ett första skede handlar det om sex miljoner kronor, som under de närmaste åren kan växa till närmare 20 miljoner kronor.

– Vi går in stegvis med en långsiktig investering med en lösning som passar oss alla parter, säger Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest.

– COS Systems är ett unikt bolag som sticker ut inte bara här i Umeå utan i hela landet. Det har en skalbarhet som ger mycket stora möjligheter att växa, säger Ingela Lidström, Investment Manager på Partnerinvest Norr.

Den första ur nya fonden

För Partnerinvest Norr är investeringen den första ur den nya fond på 160 miljoner kronor som bolaget öppnade i höst. Investeringen i COS Systems innebär att Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med lika delar i företaget.

– Med Ekström Invest och Partnerinvest får vi del av kompetens och kapital som hjälper oss att snabbare ta steget ut i världen och utnyttja vårt försprång på marknaden, säger Peter Lidström.

Medarbetare i USA

COS Systems planerar att fortsätta växa och har en långsiktig plan för att utveckla bolaget. Det kommer på sikt att innebära fler medarbetare, bland annat med egen personal i USA för att mer effektivt kunna hantera den marknad som öppnat sig i Nordamerika. Med de nya ägarna kommer den tillväxten att bli säkrare att klara av, menar Peter Lidström.

– Det känns mycket bra att vi idag fått skriva avtal. Vi har kommit i mål efter en längre tids diskussioner, säger Gunnar Ekström.

– Nu kan vi fokusera på verksamheten i en långsiktig satsning, säger Ingela Lidström.


Text och foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag