Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Arnold_Lennart_500

Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket, och Lennart Holmlund (S), kommunalråd i Umeå kommun, invigde de nya vägarna med en tur i Umeå kommuns elbil.

Norra och Östra länken invigda

Nu är Norra och Östra länken invigda, två delar av Umeåprojektet, ringleden runt Umeå som beräknas vara helt färdigbyggt 2016.

Ringleden kommer att bidra till bättre luftkvalitet och minskat buller i centrala Umeå. Den kommer också att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten, samt öka möjligheterna för tillväxt i och utveckling av staden. Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet norr om Sundsvall och ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Umeå kommun.

Norra och Östra länken omfattar av fyra av Umeåprojektets nio delsträckor. Det handlar om de helt nybyggda sträckorna mellan E12, Vännäsvägen över slätten till Hissjövägen och mellan Hissjövägen och Sandbacka cirkulationsplats, samt E4 Norr mellan Sandbacka cirkulationsplats och Kolbäcksvägen samt Kolbäcksleden mellan E4 Norr och Porfyrvägen.

Mer information:

Läs mer om Umeåprojektet (Trafikverkets webbplats)

Arnold Vonkavaara
regionchef
Trafikverket
070-526 50 36

Örjan Johansson
projektchef
Trafikverket
070-623 52 75

Gunnar Teglund
gatuprojektchef  
Umeå kommun
070-340 14 57

Anders Wikdahl
projektledare
Umeå kommun
070-579 49 38

Vägsträcka, Umeåprojektet

Nyöppnad vägsträcka. Foto: Jonas Stridfeldt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag