Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mikael Öhlund, Jan Snygg och Mikael Nygren är tre av de som står bakom det nya riskkapitalbolaget.

Nytt riskkapitalbolag bildas i Umeå

Ett nytt privat riskkapitalbolag har bildats i Umeå. Mer privat riskkapital behövs för att utveckla nya företag globalt, menar grundarna.

Det nya riskkapitalbolaget, Northern Light Capital AB (NLC), består av ett antal entreprenörer och företagsledare som tillsammans besitter en bred kunskap inom olika sektorer och som är beredda att med kompetens, kapital och engagemang assistera olika företag i deras tillväxtsatsningar. Syftet är att investera i företag som vill växa med ett fokus på global marknadspotential och med en skalbar affärsmodell.

Tre områden i fokus

InfoTech, MedTech och CleanTech är områden som grundarna menar sig vara särskilt intresserade av. De betonar också att det skall finnas en global marknadspotential och globalt affärstänk i företag som de vill stötta.

– Vi ser att bristen på kompetens och kapital utgör ett problem för många unga bolag med tillväxtpotential. Det finns en allt för låg överlevnadsgrad bland nya tillväxtföretag som delvis beror på otillräckligt med kapital och bristande erfarenhet av internationella affärer och företagsledning, säger Jan Snygg, en av grundarna som varit projektledare i uppstartsfasen av bolaget.

Vidare menar Jan Snygg, som själv är en erfaren investerare, att det nya affärsängelbolaget gärna samverkar med andra finansiärer, såväl privata affärsänglar, andra privata investeringsbolag och publika aktörer som alla fyller viktiga roller i det finansiella systemet.

– Umeå behöver mer privat riskkapital för att utveckla nya företag och därmed skapa mer sysselsättning, menar Mikael Öhlund, VD Umeå kommunföretag, som tillsammans med Umeå universitets holdingbolag också är en av grundarna i Northern Light Capital.

Mer än finansiell investering

Mikael Nygren, som också är en av grundarna, vill understryka att den finansiella investeringen i bolagen enbart är en del.

– Effektutvärdering av andra affärsängelbolag visar att den strukturerade arbetsprocess och den metodik vi arbetar efter i kombination med våra egna erfarenheter av entreprenörskap och affärsutveckling starkt bidrar till att bygga värde, skalbarhet och tillväxt genom ledning, strategiska initiativ och kompetens inom exempelvis affärsutveckling, försäljning, företagsledning, juridik, patent och immaterialrätt, för att nämna några områden, berättar Mikael Nygren.

Mikael Nygren avslutar med att säga att förutom Northern Light Capitals samlade kompetens och erfarenhet så bidrar bolaget även med ett entreprenöriellt driv och en kapacitet att kavla upp ärmarna och agera när så behövs. Northern Light Capital kommer att ha sitt säte i Umeå men investera i Norrland, främst då från Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr.

 

Text: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag