Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

PEAB:s regionkontor i Umeå

Dubbla skikt skapar en 3-dimensionell fasad på Peab:s regionkontor i Umeå. Illustration: TM-konsult

Peab bygger unikt energisnålt kontorshus

Det nya regionkontor som Peab bygger i Umeå är ett av de första kontorshusen i Sverige av lågenergityp. Beräknad energiåtgång skulle göra en villa grön, av både avund och miljöskäl.

Trångboddhet i de hittills hyrda lokalerna är orsaken till att Peab bygger nytt vid Umeälven på Östteg. Det är arkitekterna Ulf Nordwall och Johan Fjellström som har skissat och designat Peabs nya regionkontor i Umeå. Arbetschefen Susanne Hallberg på Peab har kunnat satsa rejält på att minska energiåtgången, eftersom huset byggs för eget bruk.

— Det blir ett av de första lågenergikontorshusen. Marknaden betalar för lite för den här produkten, eftersom det vanligen är kallhyra som gäller, säger Ulf Nordwall.

Avancerade lösningar


Huset, som är inflyttningsklart den 1 augusti, beräknas inte kräva mer än ca 55 kWh/kvm i tillförd energi. Detta kan jämföras med Boverkets norm för kontor på dessa breddgrader, som är 120 kWh/kvm. Värdet 70 brukar anges som gränsen för lågenergihus.

Extra isolering och god täthet är några faktorer bakom den låga siffran. Dessutom utrustas huset med LED-belysning, som styrs av närvaro och inflöde av dagsljus. Andra finesser är värmeåtervinning och separat mätning av el, värme och ventilation.
 

Levande fasad


Arkitekterna har satsat lika mycket på husets utformning, bland annat med dubbla skikt som ger en tredimensionell fasad.

— Det första skiktet är fibercementskivor i olika färger, som andas Peab. På detta har vi lagt ett raster av liggande trä. Uppåtriktad belysning ska skapa ett spännande skuggspel och en levande fasad, säger Ulf Nordwall.

Mellan husets två flyglar inryms en mittdel med offentlig karaktär, med cafeteria och utställningsdel.

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag