Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Prisas för lönsam hållbarhet

På årets sista Morgonpass inspirerades åhörarna till att göra hållbara och lönsamma val. Morgonens inspiratörer var inga mindre än Maria Bergsten och Anders Enetjärn från Enetjärn Natur. Nyligen belönades företaget med det ärofyllda Umeå kommuns företagspris, vid 2015 års Umeågala, då priset delades ut för 34: året i ordningen.

– Vi är oerhört stolta och glada över att få ta emot det här priset, säger Anders Enetjärn VD i företaget.

Enetjärn Natur är ett svenskt, värderingsdrivet konsultföretag som sedan starten 2001 hjälper företag, myndigheter och organisationer i olika markanvändningsfrågor.

– Vi drivs av vår vilja att göra gott och göra skillnad, förklarar Maria

När exempelvis Trafikverket, Vattenfall och Botniabanan planerat stora ingrepp i naturen har Anders och hans kollegor kallats in. De anlitas ofta i ett tidigt skede av varje projekt och genomför utredningar och inventeringar av den mark som kunden planerar att använda. Enetjärn Natur inventerar då exempelvis känslig natur, värdefulla vattendrag och skogar och rödlistade arter. Därefter kan projektet planeras och genomföras, med ett resultat hållbart för miljön och den biologiska mångfalden.

– Samhällsutveckling kan ta stor plats i naturen, då behövs hjälp för att veta hur. Vi hjälper våra kunder att ta rätt beslut i rätt tid, berättar Anders.

Fokuserar på ekologisk kompensation

En del i Enetjärn Naturs erbjudande är ekologisk kompensation, en insats för att minska förlusten av biologisk mångfald. Så här lyder Enetjärn Naturs beskrivning av den ekologiska kompensationen:

Med ekologisk kompensation menas att den som kommer att skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att tillföra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust.

I dagsläget har vi Enetjärn Natur och företagets kunder att tacka för hela 4000 hektar ekologisk kompensation. Nu rustar Enetjärn Natur dessutom för att expandera företaget. Det kommer att resultera i fler insatser för natur och biologisk mångfald.

Stödjer arbetet med miljöhuvudstad

Anders och Maria berättar också att de stödjer Umeås arbete att bli Europas Miljöhuvudstad 2018, bland annat genom att skriva delar av ansökan till tävlingen. Umeå deltar för tredje året och då segern varit nära, med finalplatser vid tidigare år, tror många att Umeå tar hem segern 2018.

Maria och Anders sympatiska engagemang genomsyrar morgonens föredrag. Det är tydligt att Enetjärn Natur gjort ett val, att inte blunda för de utmaningar vår miljö står inför. De har istället bestämt sig för att vara en del av lösningen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag