Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Lars Lindh

Samarbete för lösningar efter Volvo-flytt

Företrädare från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Företagarna, Umeå kommun och Volvo har påbörjat ett samarbete för att tillsammans se över möjligheter och utmaningar inför den strukturförändring som är föreslagen på Volvo, och som kan bli verklighet sommaren 2015.

Uppfattningen om att det besvärliga läget även innehåller möjligheter var gemensam bland dem som deltog vid ett möte på Länsstyrelsen den 19 december.

– Den främsta utmaningen är att matcha de som blir varslade med befintliga arbetstillfällen och att tillskapa rätt kompetenshöjande insatser för att så få som möjligt ska drabbas av arbetslöshet, säger Magdalena Andersson, Landshövding.

– På kort sikt handlar det om att ta hand om dem som kan komma att drabbas av ett varsel. Långsiktigt är det viktigt att stärka regionens konkurrenskraft genom satsningar på utbildning, infrastruktur och annat, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

– Det är ett besvärligt läge att monteringen vid Volvo föreslås försvinna. En förändring som även drabbar ett flertal underleverantörer. Samtidigt är Umeå och Västerbotten i ett expansivt läge med stor efterfrågan på arbetskraft, vilket är en möjlighet för de som drabbas av varsel och för regionens tillväxt, säger Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten.

Förslag till våren

En mindre operativ arbetsgrupp har bildats och jobbar nu vidare med de förslag som presenterades på mötet. Det gäller dels satsningar på kort sikt för att ge trygghet till de som kan bli varslade, men också långsiktiga lösningar som stärker regionen vad gäller infrastruktur och tillväxtmöjligheter inom många branscher.

 Lägligt är också en ny period för EU-stöd börjar 2014 med exempelvis Socialfonden som kan ge riktade kompetensinsatser för drabbade grupper.

– Arbetet startar omgående och redan till våren måste det finnas tydliga förslag för att i tid kunna utverka medel och insatser från regeringen, säger Erik Bergkvist.

– Vi ska också använda redan upparbetad kompetens från tidigare erfarenheter av nedläggningar runt om i Sverige. Det finns flera aktuella exempel från fordonsindustrin där satsningar gett lyckat resultat, säger Magdalena Andersson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag