Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Samiska veckan för 17:e gången

Samiska veckan i Umeå pågår 5–13 mars. Dagarna innehåller konserter, utställningar, föreläsningar, film, bokpresentationer, jojkworkshop, sagostunder, tamrenar, utomhusaktiviteter för barn och mycket mer.

Temat för årets samiska vecka Ubmejen biejvieh 5–13 mars – den 17:e i ordningen – är Jijtjase gielijne hållat (Att tala med egen röst).

– Ur ett demokratiskt perspektiv är det av största vikt att människor äger arenor att formulera och problematisera sin egen existens, historia och framtid. Att ”skriva” sina egna berättelser och historia, använda sitt hjärtas språk, uttrycka sig konstnärligt och skapa sin egen framtid. Ubmejen Biejvieh erbjuder en arena för allt detta och mycket därtill, säger Michael Lindblad, ordförande i Såhkie.

Powerjojk

En som talar med egen röst är Anders Sunna, vars utställning tillsammans med Michiel Brouwer öppnade redan i helgen. Sofia Jannoks röst höjs i en Powerjojk-workshop mot klimathotet, och fördjupningarna är som vanligt många och av hög klass.

Lars Thomasson-symposiet arrangeras av Vaartoe/CeSam och Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, Samiskt språkcentrum, SLU och Sametinget arrangerar Aktasne – Together. En konferens om hur digital teknik kan bevara och utveckla de samiska språken hålls på HUMlabX.

Musikaliska möten

Men det tydligaste exemplet på röster är kanske de många musikarrangemang som genomförs. I ett konstnärligt utforskande av musik som ett gemensamt språk möts och skapar samiska och syriska musiker en unik konsert i ett projekt kallat Muv vájmmuo – Duv gåhtie (Mitt hjärta – Ditt hem).

Det projektet stöttas av Statens musikverk och samarbetspartner är Re:orient.

Svante Henryson (som ersätter Jonas Knutsson som tvingats avboka p.g.a. sjukdom) blir också en röd tråd genom de flesta musikaliska sammanhangen. En ny stjärna på den samiska musikhimlen är Marja Helena Fjellheim Mortensson som har egen konsert på Kultur på campus, och deltar i både Muv vájmmuo – Duv gåhtie och i vår avslutande stora konsert med Transjoik på lördagen.

Sportlovsworkshops

På Minimus, Västerbottens museum är det öppet för pyssel med samiskt tema för de mindre barnen hela veckan. En workshop i textil recycling arrangeras på Sliperiets SoftLab och en workshop i akvarell- och färgpennemålning samt pins-tillverkning finns på Tráhppie.

Tamrenar finns i de samiska vistena under andra helgen, där det för övrigt finns bemannat även under resten av veckan.

SM i innebandy (Samiska Mästerskapen) lockar en stor skara samiska ungdomar till Umeå under andra helgen – både som spelare och som åskådare.

Ett flertal nya böcker kommer att presenteras under veckan samt en ny samling av samiska kortfilmer.

Mer information:

Du hittar hela programmet på Samiska veckans hemsida och Facebooksida.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag