Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Samverkan för flyktingar i Umeå

Vilka behov har de flyktingar som sökt sig till Umeå, hur kan integrationen bli bättre och vilken insats kan Umeås företag göra? Det var några av de frågor som diskuterade vid Morgonpasset den 14 januari, som denna gång hade förlängts med en timmes workshop.

– Alla goda krafter kommer att behövas. Ledordet är samverkan, där offentlig sektor, näringslivet och den ideella sektorn jobbar tillsammans, inledde Cecilia Sandén, Umeå kommun.

Som en bild av denna samverkan hade hon sällskap av Anna-Marja Hagner, Röda Korset. Hon berättade om när ett stort antal flyktingar började strömma till Sverige och Umeå under 2015. Umeåbor kontaktade Röda Korset för att fråga vad organisationen gjorde för alla transitflyktingar på Umeå Centralstation. Anna-Marja Hagner fick byta fokus från det pågående arbetet med momsfrågan för ideell sektor.

Umeåandan

Morgonen efter gjorde Anna-Marja en behovsinventering, och en slutsats var att Röda Korset i Umeå hade brist på folk. Efter att ha fått mer resurser från Stockholm, kunde man tillsammans med Refugees Welcome hjälpa flyktingarna med mat och andra förnödenheter.

– Redan tidigt uppmärksammades Umeåandan. Den innebär också att vi har föreningsvana och är duktiga på att hitta organisatoriska lösningar.

Behovsstyrda insatser

Sedan starten har Röda Korset rekryterat 100-tals volontärer, med stöd av Umeå kommun. Faktiskt så många att alla inte fått uppdrag än. Viljan att bidra på andra sätt och skänka saker har också varit stor, berättade Anna-Marja Hagner.

– Det är lätt hänt att givarna blir drivande, ”vi har det här och vill skänka bort det”, men det är behoven som måste avgöra vilka insatser som görs.

Cecilia Sandén betonade betydelsen av att Röda Korset har koordinatorsrollen och kvalitetssäkrar hjälparbetet:

– Det är viktigt att det finns en koordinator så att alla inte springer på alla bollar.

4 tim/vecka

Vid en tidpunkt började Anna-Marja Hagner så smått att tvivla. Alla dessa människor som kommer, och som i många fall mår dåligt. ”Hur ska vi kunna ta emot alla?”. Anna-Marja fick då en idé om integration. Om alla flyktingar får umgås med svenskar och tala svenska 16 timmar i veckan, då har de kommit långt i sin integration på ett år.

– Fyra timmars volontärsarbete i veckan är rimligt, och då behövs det fyra volontärer per flykting.

Om 750 000 personer ställer upp, kan vi årligen ta emot 190 000 flyktingar som lär sig svenska.

Flyktingar som resurs

Anna-Marja nämnde boken ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring”, som visar hur Sverige gagnas ekonomiskt av inflyttning.

– Det är upp till oss om vi betraktar flyktingar som resurs, eller om vi tycker synd om dem. Det senare leder ofta till att man försöker minska kostnaderna. Väldigt många av flyktingarna är unga män, som har många års arbetsliv framför sig. Gemensamt för flyktingar är också att de vill göra rätt för sig. Dessutom, de 1 000 flyktingar som kommit till Umeå sysselsätter 250 personer.

Brett nätverk

Cecilia Sandén berättade om nätverket På flykt Umeå, som omfattar trossamfund, studieförbund och andra aktörer. Nätverket har bjudit in Umeå Folkets Hus och Norrlandsoperan, och det finns bland annat planer på en folkfest i samband med hållbarhetsveckan SEE.

Nätverket ska kvalitetssäkra volontärinsatser och möjliggöra långsiktigt hållbar integration, till exempel genom beredskap för akuta insatser, bemanning av ankomstboenden, aktiviteter tillsammans med asylsökande, insamlingar och annat.

Workshop

Som exempel på vad näringslivet kan bidra med, nämnde Anna-Marja Hagner att stödja ideella organisationer, samla in ekonomiska medel, kläd- och materialinsamling, erbjuda tjänster, God man för ensamkommande barn, volontär på betald arbetstid, opinionsbildning, mentorskap, boende samt arbete/praktik.

Konkreta insatser var något av det som diskuterades vid Morgonpassets workshop. Materialet från workshop finns att läsa via nedanstående länk. Dessutom ska resultatet presenteras vid ett s.k. "Mellanpass" fredagen den 12 februari. Lokal meddelas senare.

Mer information:

Ta del av materialet från workshopen här.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag