Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Vasaskolan

Vasaskolan blir ett nytt musikhus i centrala Umeå. Fotomontage: Svedin och Fagerlund Restaurang och Nöje AB.

Scharinskas musikscen till Vasaskolan

Musikscenen på Scharinska villan i Umeå flyttar sin verksamhet till Vasaskolan, mellan Norrlandsoperan och Umeå Folkets Hus. Som en del av ett nytt musikens hus på totalt 2 500—3 000 kvm, inklusive ett gitarrmuseum, får scenen bättre möjligheter att utvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att hyra ut hela fastigheten.

Umeå kommun har kontaktats av Svedin och Fagerlund Restaurang och Nöje AB, med en önskan om att flytta den verksamhet som de under flera år har bedrivit i Scharinska villan under varumärket "Scharinska". Utöver att Scharinska villan inte är ändamålsenlig, känner arrangörerna att de "nått taket" i sina ambitioner att utveckla musikscenen i huset.

Gitarrmuseum


Förutsättningar för en förädling av verksamheten har de funnit i Vasaskolan (fastigheten Siv), som också blir platsen för ett nytt gitarrmuseum i Umeå. Genom att förlägga musikscenen i samma lokaler som gitarrmuseet kommer musikscenen att bli än mer attraktiv och lockande för nationella och internationella artister.

Musikhus med mötesplatser


Ambitionen är att bygga upp ett musikhus mitt i centrum. En av övriga hörnstenar är musikaffären 4Sounds, som också ska fungera som shop för gitarrmuseet och internationell marknadsförare. Dessutom ska det skapas mötesplatser på nedre plan, där personer med anknytning till musikbranschen kan samlas. Producentrum, grafisk verksamhet, fotostudio och möteslokaler är exempel på verksamheter i huset.

"Oerhört glada"


Synergi-effekterna mellan gitarrmuseet, musikscenen och musikaffären skapar förutsättningar för att verkligen sätta Umeå på världskartan som en musikstad.

— Vi är oerhört glada över att musikscenen Scharinska kan ta ytterligare steg framåt. Det här stärker en redan stark musikscen, säger Anna Olofsson, Umeå kommuns marknadschef.

"Scenen säkerställd"


Kommunstyrelsens arbetsutskott har, under förutsättningar att tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar finns, beslutat att teckna hyresavtal för fastigheten Siv.

— Jag är jätteglad, jag var ju med om att starta Umeås första rockklubb. Med detta är musikscenen säkerställd, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

— Det här en riktigt bra lösning för musiklivet i Umeå, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Skisser över Vasaskolan


Skisserna illustrerar hur Vasaskolan är tänkt att se ut som ett framtida musikhus:
Entréhall, Vasaskolan

Entréhall

Vy från scen, Vasaskolan

Vy från scen

Gitarrmuseum, Vasaskolan

Gitarrmuseum

Entré, Vasaskolan

Entré

Skisser: Svedin och Fagerlund Restaurang och Nöje AB

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Anna Olofsson
marknadschef
Umeå kommun
090-16 32 14
070-652 06 56
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag