Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

3D-skrivare kan ge nya förutsättningar för företag, menar sommarentreprenörerna Samuel Ahlstrand., Annette Persson och Maria Johnsson. På bilden saknas Marika Ketolainen och Elin Nilsson.

Ser stark trend för 3D-skrivare

Med 3D-skrivare kan framtidens företag få helt nya förutsättningar, menar fem Umeåstudenter som granskat den nya tekniken. Och Umeå har förutsättningar att bli ledande i utvecklingen.

Nyfikenheten på vad de nya 3D-skrivarna kan göra är stor. En av de mer intressanta frågorna är hur de kommer att påverka företag, industrier och produktion av varor. Det är något som fem Umeåstudenter under sommaren undersökt i sina roller som sommarentreprenörer vid Uminova Innovation. I nära samarbete med företag som Algoryx, Komatsu Forest och LKAB har studenterna granskat vad den nya 3D-tekniken kan innebära för olika branscher.

Skriva ut prototyper

Utveckling av prototyper inom industrin är en av de frågor gruppen tittat närmare på.

– 3D-skrivare ger mycket bra möjligheter för utveckling av nya produkter, menar Maria Johnsson, som utifrån sin utbildning i industridesign har ett särskilt öga för just produktutveckling.

Maria menar att de nya skrivarna gör det enklare att ta fram fler varianter av olika prototyper när man exempelvis vill hitta rätt ergonomisk funktion för en produkt. Det är något som kan vara svårt om man måste beställa olika gjutformer för produkten. Att ändra i den fil som skrivaren tar emot är då mycket enklare. 

Möjlighet för nischade företag

Men inte bara för de stora industrier utan även för mindre företag växer nya möjligheter fram med 3D-skrivare.

– Skrivarna kan bli ett redskap för små nischföretag som tycker det är för dyrt att köpa en gjutform, menar Samuel Ahlstrand, som läser till civilingenjör inom industriell ekonomi.

I gruppen ingår också Annette Persson som denna sommar är färdig civilekonom. Hon ser hur nya affärsmodeller blir möjliga med den nya tekniken.

– I framtiden köper du kanske inte en färdig produkt utan istället filen på datorn och skriver sedan ut den, säger Annette.

För logistik och transporter kan detta innebära helt nya förutsättningar.

– Man lämnar den traditionella lageridén och kan istället tänka sig en lokal printshop eller att man skriver ut hemma, menar Samuel.

De skrivare som idag finns för hemmabruk har sina begränsningar och därför kan det uppstå ett behov av just lokala skrivbutiker där större utskrifter kan ordnas, som Samuel påpekar.

Leksaker och tandproteser

Vilka produkter ser då sommarentreprenörerna som möjliga att skriva ut? Samuel ser framför sig leksaker och exempelvis Warhammer-figurer. Delar till radiostyrda bilar och prylar som det kan vara svårt att få tag på reservdelar till är ett annat förslag.

– Men jag tror också att snygga hörlurar och modeprylar kommer att skrivas ut. Folk kommer att kunna skapa helt nya kreationer, säger Samuel.

– Medicinbranschen som har behov av exempelvis tandproteser och implantat kan också bli nya områden, fortsätter Annette.

Att framtidens näringsliv kommer att påverkas av 3D-skrivare, något som de fem sommarentreprenörernas påpekar, bekräftas också från andra håll. Under Almedalsveckan tidigare i sommar valde exempelvis arbetsgivarorganisationen Almega att skapa debatt om näringslivets framtida förändringar utifrån den nya 3D-tekniken. För att skapa lite extra snackis skrev man ut partiledarnas huvuden i en 3D-skrivare. Filerna som används för att skriva ut partiledarnas huvuden finns för nedladdning vilket visar hur enkelt det kan vara att sprida modeller som sedan vem som helst kan skriva ut.

Företrädare från Almega hävdade också att det kan bli möjligt att ta hem produktion från låglöneländer till Sverige på ett helt nytt sätt med dessa skrivare.

Umeå som förebild

Hur står sig då Umeå i den konkurrensen? Bra, hävdar sommarentreprenörerna, och menar att Umeå har alla möjligheter att bli en föregångare för 3D-skrivare. Det är en stad med stor nyfikenhet på ny teknik, här finns dessutom många välutbildade och många studenter som kan jobba med tekniken. Sliperiet som kommer att öppna vid Konstnärligt campus under våren 2014 kommer också att ge möjligheter för fler att pröva 3D-tekniken, påpekar Annette och berättar att där kommer att finnas ett laboratorium med flera 3D-skrivare som kan användas av företag, forskare och studenter.

– Umeå kommer att få ett försprång i hur tekniken kan användas, slår Annette fast.


Text och foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag