Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Söker utvecklingsinriktad VD till ny inkubator

Digitala kreativa idéer blir navet för Sliperiet som byggs på Konstnärligt campus i Umeå. Nu söks en VD till den nya inkubator, Uminova eXpression, som ska hysa de innovativa företag som väntas till verksamheten.

– Vi söker en VD som är extremt nyfiken och vill satsa på företagsutveckling och klusterbildning, säger Agneta Marell, vicerektor på Umeå universitet och styrelseordförande för Uminova eXpression, som är tänkt som ett systerbolag till inkubatorn Uminova Innovation.

Förhoppningarna på Sliperiet som en gränslös mötesplats mellan studenter, forskare och företag är stora. Inflyttningen i huset sker våren 2014 och ännu pågår ombyggnaden av det gamla träsliperiet som ligger granne med Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, HumLab-X och Bildmuseet.

– Vi vill skapa en miljö som drar till sig krafter från en mängd olika områden och ett kluster för företag som bygger på digital teknik och infrastruktur, säger Agneta Marell.

Digital teknik i framkanten

Den VD som nu söks för att leda företagsinkubatorn på Sliperiet kommer att få arbeta med en verksamhet som ger företag stora möjligheter att arbeta med digital teknik i framkanten. På sitt kontor tar Tapio Alakörkkö, verksamhetschef för Sliperiet, fram ritningar över byggnaden och breder ut dem över bordet för att visa hur lokalerna utformas för att bidra till den innovativa miljön.

På bottenvåningen byggs utrymme för 3D-skrivarna. Här kommer att finnas såväl mycket avancerade maskiner som enklare mindre bordsskrivare. I andra delar av byggnaden planeras för en datorkontrollerad femaxlad portalfräs, här kommer att finnas den nya generationens "motion capture"-utrustning för att digitalisera rörelser och fysiska aktiviteter liksom ett "maker lab" för att bygga fysiskt-digitala saker samt en modern miljö för ljud- och medieproduktion.

– Vi vill att de företag som kommer hit ska bli en naturlig del av verksamheten, säger Tapio Alakörkkö och berättar om hur byggnaden utformas för att företagen och inkubatorverksamheten naturligt ska kunna möta forskare och studenter för gemensamma seminarier och föreläsningar.

Samverkan viktig

Genom inkubatorn Uminova eXpression ska företag få möjlighet att hyra in sig för kortare eller längre tid sida vid sida med forskare och studenter. Samverkan är viktig och ligger som en grund för hela verksamheten. Tapio Alakörkkö drar fingret över ritningen och pekar på olika samlingsutrymmen som också ska rymmas utöver verkstäder och labb. Här finns mottagningsytor, lunchcafeteria och föreläsningssalar som går att bygga ut eller dela av, allt efter behov. Här byggs för gränslösa möten.

– Här ska det finnas ett inflöde och utflöde av idéer via kontakter med hela världen, säger Tapio Alakörkkö.

Till denna kreativa fysiska och digitala mötesplats söks nu den VD som ska vara med och bygga Uminova eXpression som en plattform med gränsöverskridande samarbetsytor, nya affärsmodeller och nya arbetssätt. Miljön är lockande där Sliperiet ligger mellan design, arkitektur, konst och kultur och den nya VD:n  får en unik uppgift i att sammanfläta dessa områden med andra områden som teknik, naturvetenskap, ekonomi och marknad.


Text: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag