Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Stor marknad väntar i Japan

Japankännaren Dag Klingstedt har i Umeå och berättat om att göra affärer i Japan för företagare och andra intresserade.

– För att kunna göra affärer med Japan behöver man känna till historien om Japan, poängterade Dag Klingstedt.

Efter att ha fötts i Norsjö, vuxit upp i Bäverhult och gått gymnasiet i Skellefteå, är Dag Klingstedt sedan 1982 boende i Japan.

Där har han skaffat sig stor erfarenhet av den japanska marknaden, och han sysselsätter sig bland annat med att driva världens största svenskspråkiga blogg om Japan.

I Umeå berättade Dag mer om det spännande landet i öster, och dess särpräglade historia och kultur kopplat till det japanska näringslivet.

Sjunkande födelsetal

Japan är världens tredje största marknad, men exporterar i sammanhanget bara blygsamma 16 procent av BNP.

– Det finns en stor inhemsk marknad i Japan och efter kraschen i början av 90-talet växer den japanska ekonomin igen. Men det japanska samhället har också stora utmaningar framför sig med sjunkande födelsetal som nu är nere på samma nivå som på 1880-talet. Den kvinnliga frigörelsen i Japan har lett till att många japanska kvinnor väljer karriär före familj. Även dåliga arbetsmarknadsvillkor och låga löner för dem som inte är fast anställda bidrar till lägre födelsetal, förklarade Dag.

Eftersatta områden

Dag påpekade även att det finns skäl att gå till Japan först för företag som vill etablera sig på den asiatiska marknaden:

– Asien ser Japan som marknadsledare. Det som slår i Japan, slår i hela Asien.

Dag menar att det ur ett svenskt perspektiv finns kompetens och produkter att tillföra på i Japan eftersatta områden som exempelvis åldringsvård, exportkonsulting, effektiviseringar i hushållsarbete, miljöteknik och förnyelsebar energi.

– Japaner blir äldst i världen. Det utvecklas nu robotar för användning inom den japanska åldringsvården. Inom tio år är det rimligt att tro att robotarna finns på plats, gissade Dag.

Japanska snabbtåg

Väl fungerande infrastruktur skänker japanska företag fördelar:

– Redan 19 år efter atombombningarna hade Japan utvecklat Shinkansen som blev världens snabbaste tåg. Sedan dess har utvecklingen för tågen fortsatt att gå framåt i Japan, och tåget från 1964 är fortfarande snabbare än de befintliga höghastighetstågen i Sverige.

Dag skickade även en passning till de som arbetar med träförädling i samband med att han visade bild på templet Daihatsu-den i Nara City, Japan, som anses vara det största trähuset i världen:

– Jag råder er som jobbar med trä att åka till Japan för att få inspiration.


Text och foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag