Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Norra Skogsägaran/Svenska Jämställdshetspriset

Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna, med huvudkontor i Umeå, har tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. I motiveringen nämns att föreningen tar till vara på både mäns och kvinnors möjlighet att verka inom skogsbruket.

Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot den 28 januari av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö.

– Få hade nog förväntat sig att en traditionell basindustri som skogen skulle utmärka sig på den här planhalvan. Jag vet att många tittar nyfiket på det vi gör inom Norra och det här kommer att sporra andra företag att se jämställdhet inte bara som en rättvisefråga, utan även som en sätt att utveckla sina affärer, säger Norras vd Pär Lärkeryd.

Skogsbruk är avgörande

Han ser priset som ett erkännande för att föreningen tar ansvar för samhällsutmaningarna:

– FN:s klimatpanel har fastslagit att aktivt skogsbruk är avgörande för våra möjligheter att lösa klimatfrågan. Ska vi bygga livskraftiga samhällen även på mindre orter så måste både kvinnor och män ges möjlighet att vara aktiva skogsbrukare.

Juryns motivering:

"Norra skogsägarna arbetar med skogen, en av våra basnäringar. De har gjort jämställdhetsintegrering till strategi för alla delar av sin verksamhet för att kunna utveckla den egna näringen. Norra skogsägarnas arbete grundar sig på en vilja att tillvarata och utveckla kunskapen om ägarnas möjlighet, både kvinnor och män, att vara verksamma i de gröna näringarna och en övertygelse om att jämställdhet är en förutsättning för hållbarhet och långsiktig lönsamhet."

Om Svenska Jämställdhetspriset

Svenska Jämställdhetspriset, som är en nationell utmärkelse för framstående jämställdhetsarbete. Priset tilldelas en aktör eller verksamhet som har arbetat lösningsfokuserat och innovativt för att skapa jämställda verksamheter. Vinnaren utses av en jury som består av Jämställdhetsdagarnas advisory board. Jämställdhetsdagarna är ett partnerskap mellan Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag