Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Räkmacka

Studenter och företag rosar Umeåmöten

Närmare 700 studenter och över 60 företag i Umeå har mött varandra under två år av projektet "Räkmacka". Utvärderingarna ger medelbetyget 4,3 på en 5-gradig skala.

Räkmacka syftar till att visa upp karriärmöjligheter i Umeå och Umeåregionen för Umeås studenter. Projektet drivs av Umeå Näringslivsservice, Umeå universitet, Umeå Naturvetar- och Teknologkår samt Umeå studentkår.

Under en halvdag berättar olika personer från en viss bransch i Umeåregionen om sin bakgrund och sitt arbete. Vid hittills tolv matnyttiga Räkmackor har bland annat skogsteknik, banker och jurister mött studenter från utvalda program.

Lätt att identifiera sig


Nu senast i december var industriföretag från både Umeå och Örnsköldsvik inbjudna. Lennart Nilsson, vd för Örnsköldsviks Industrigrupp, har i efterhand bara hört positiva omdömen från "hans" fem företag, som förenas av ett långsiktigt behov av ingenjörer:

— Det unika är att företagen inte bara kommer och "skryter upp" sig, utan att det är vanliga anställda som berättar om en arbetsdag. Studenterna kan lätt identifiera sig med dem.

Det är också en uttalad ambition bakom projektet, säger marknadsassistent Linus Jansson vid Umeå Näringslivsservice:

— Vi försöker hitta anställda som är så gott som jämnåriga med studenterna.

Upptäckter och bredd


Eftersom upplägget är så omtyckt har det inte förändrats nämnvärt sedan starten i början av 2011. De höga betygen beror till stor del på en upptäckarglädje.

— En vanlig kommentar från studenterna är att de inte visste att det finns så många intressanta företag lokalt. Dessutom har vi ambitionen att presentera lite oväntade karriärvägar, som för socionomen som blev kommunikationschef, säger Linus Jansson.

Ytterligare en framgångsfaktor är de många ingredienserna i Räkmackorna, och det gäller inte bara branschbredden.

— En väldigt stor andel av programmen vid Umeå universitet har deltagit sedan starten.

Mer information:

Läs mer på Räkmackas webbplats eller kontakta:

Linus Jansson
Näringslivsservice
Umeå kommun
070-283 28 85
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag