Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Cecilia Hermansson

"Styrräntan sänks till en procent"

Utvecklingen för eurozonen kan i bästa fall liknas vid en sköldpadda. I ett Sverige med ökande arbetslöshet är Västerbotten en ljuspunkt. Det var några budskap från Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson, som lockade rekordmånga, över 200 personer, till Morgonpasset den 2 februari.

— Så många hade inte kommit på en liknande frukostträff i Stockholm, inledde en imponerad Cecilia Hermansson inför besökarna, som den här gången fått inrymmas på Äpplet.

Här var nyfikenheten alltså stor på de ekonomiska utsikterna för Sverige och världen. När större delen av 2011 bjöd på återhämtning, är det numera mörka moln som dominerar varje prognos. Även i dem från den ofta tillfrågade Cecilia Hermansson.

— Jag bidrar själv till alla dessa svarta rubriker, men i bästa fall innebär de att vi slipper det värsta scenariot.

Hermansson ser ett antal grundläggande problem. Den politiska krisen i eurozonen, obalansen mellan USA och Kina samt att västvärlden i grunden har lånefinansierat sin tillväxt.

Viktigt med statspapper


Centralbankschefer i flera länder arbetar för att undvika samma situation som i Japan, alltså långvarig låg tillväxt och deflation.

— I sammanhanget kan eurozonen sägas ligga på operationsbordet, medan USA är mer inne i en rehab-fas.

Att börserna vänt uppåt det senaste kvartalet är ingen tillförlitlig indikator. Desto mer betyder det att stater stramar åt sin ekonomi samtidigt som bankerna blir mindre benägna att låna ut pengar p.g.a. krav på kapitaltäckning. Cecilia Hermansson lyfte dock fram det positiva i att närmare 500 miljarder euro pumpats in i europeiska banker på kort tid.

— Det underlättar för företag att låna pengar. Det allra viktigaste är ändå att bankerna köper statspapper i Italien och Spanien, vilket gör att räntorna går ner.

Längre återhämtning


Vid den förra krisen förlorade OECD-länderna 10 års industriproduktion på några månader och är nu tillbaka på 2006 års nivå. Även den här gången kan återhämtningen bli utdragen. Hermansson jämförde den ohejdade upplåningen med att dricka för mycket på krogen, som också kräver en viss tids återhämtning.

Bilden av samtliga lågkonjunkturer i USA sedan 1948 var tydlig. Från att det tidigare tagit två år att komma tillbaka, blev den tiden till 4 år efter krisen 2001. Den här gången förutspår Cecilia Hermansson att det tar "åtskilliga år". Dessutom kan USA, som kännetecknas av ett politiskt dödläge, hamna i akut kris om några år.

Tre mörka scenarior


I Europa ser Hermansson tre grundläggande fel med eurosamarbetet: Det finns inget finanspolitiskt samarbete, det finns 17 bankreglerare i stället för en och det saknas en centralbank som kan låna ut till stater.

För eurozonens framtid skissar Cecilia Hermansson på tre mer eller mindre negativa scenarior. Hon ser 55 % sannolikhet för "Sköldpadan", alltså långsam utveckling efter ett skakigt första halvår i år och en global tillväxt på 3 % i år.

"Kräftan", en fortsättning på fjolårets kräftgång, ges 40 % sannolikhet. Återstående 5 % tillskrivs "Bladlusen" (exploderar vid attack). Här kollapsar eurosamarbetet med global recession som följd.

Från dess mörka bilder rörde sig Cecilia Hermansson till det som beskrevs som en favoritsysselsättning; studier av kurvorna för räntan hos statsobligationer. Från att de olika länderna inte skilt sig åt, är det nu t.ex. 33 procentenheter mellan Tyskland och Grekland.

— Det här kan jag sitta och titta på i flera timmar. Gör det gärna en lördagkväll när ni lagat god mat.

Tror på lägre styrränta


Men vardagen bjuder tyvärr på en stigande arbetslöshet. Detta gäller även Sverige, som uppvisade en minskning av BNP med 1 % under fjärde kvartalet i fjol. Småföretagarbarometern visar dock på ljusare utsikter i bl.a. norra Sverige och Stockholmsområdet. Ett hinder för utveckling är som nämnts tidigare att kreditgivningen dämpas. En fråga är vad Riksbanken kan göra.

— Vi tror att styrräntan sänks till en procent, alltså lägre än vad de själva siktar. Man kan tycka att de är experterna, men de har haft fel förr och alla ledamöter tycker heller inte lika.

Frågestund


Vid efterföljande frågestund fick Cecilia Hermansson svara på om hon ångrar sitt ja till euron. Men likt Edith Piaf ångrar hon ingenting.

— Valutasamarbetet är långsiktigt. Vi diskuterar inte i dag hur det går för Texas eller Kalifornien, utan för hela Förenta staterna.

En annan fråga gällde varför EU inte tidigare tittat på "bokslutet" för Grekland. Hermansson trodde här på bl.a. nationell integritet och på att ingen trodde att man kunde ljuga så konsekvent om tillståndet i landet.

Hon gav också rätt i farhågan om att minskad tillväxt påverkar sådant som pensionerna. Avslutande fråga gällde en bedömning av situationen i Sverige, med en stor del av skuldbördan på privatpersoner i stället för hos staten.

— Positiva faktorer är att hushållen också har ett sparande och att vi inte har förbyggt oss i Sverige.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag